Курс лекцій з дисципліни «Охорона праці в галузі»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Курс лекцій з дисципліни  «Охорона праці в галузі»
Анотація пропозиції :
Транспортний університет в м. Київ виконав теоретичні дослідження в області 
охорони праці в галузі транспортного будівництва. В результаті проведених 
досліджень був написаний курс лекцій. Автори курсу лекцій шукають зацікавлених 
партнерів.
Опис пропозиції:
Курс лекцій «Охорона праці в галузі» присвячений питанням охорони праці стосовно 
конкретної галузі і особливостей професійної діяльності майбутніх фахівців.
«Охорона праці в галузі» – нормативна дисципліна, яка вивчається в вищих закладах 
з метою формування у майбутніх фахівців знань щодо стану і проблем охорони праці 
в галузі, складових і функціонування системи управління охороною праці та методів 
і засобів забезпечення умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі згідно 
з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами. Вивчення курсу є 
завершальним етапом формування спеціаліста / магістра відповідно до кваліфікаційних 
вимог до випускників вузів.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Курс лекцій з дисципліни «Охорона праці в галузі» в сфері транспортного будівництва 
практично відсутні на ринку. В пропонованому курсу лекцій враховані останні зміни 
в нормативно-законодавчому полі, а також враховані галузеві особливості здійснення 
заходів з охорони праці на об’єктах транспортного будівництва.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання. 
2.8.6. Дорожня справа / системи управління. 
9.5. Довідкові матеріали.
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Авторські права ( copyright )
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Україна, подано заявку на отримання авторського права в 2015 р.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  
7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Курс лекцій буде корисним для студентів і фахівців дорожньо-будівельної сфери

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа, підприємства і організації дорожньої галузі, органи державного 
управління автомобільними дорогами
Область діяльності партнера:
освітні послуги, управління автомобільними дорогами
Задачі партнера:
використання підручника для навчання студентів і педагогічної роботи та для підвищення 
кваліфікації фахівців підприємств і організацій дорожньої галузі
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м.Київ, вул.Суворова, 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Харченко Анна Миколаївна
Відділ/Департамент:
Кафедра управління виробництвом і майном
Телефон:
280-7909
E-mail:
206uvim@ukr.net
URL: http://www.ntu.kar.net/

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович