Курс лекцій «Фізика»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Курс лекцій «Фізика»
Анотація пропозиції :
Запропонований конспект лекцій передбачає забезпечення студентів 
системою наукових знань про основні явища природи, фізичні 
закономірності та властивості всесвіту, передбачає формування у 
студентів систематичних умінь і наукового використання одержаних 
знань для розв’язку практичних задач, зокрема, техніко-інженерного 
напряму. Автор шукає зацікавлених у видавництві та розповсюдженні 
навчального посібника для студентів вищих педагогічних та інженерно-
технічних навчальних закладів.
Опис пропозиції:
запропонований конспект лекцій складається з двох модулів, які 
розбиваються на чотири змістових модулі: механіка, молекулярна 
фізика, електрика та магнетизм. Викладений матеріал супроводжується 
ілюстраціями та таблицями, що поліпшує засвоєння теоретичного 
матеріалу і допомагає краще розуміти фізичні процеси та закони, 
що їх описують.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
конспект лекцій поєднує основи класичної та сучасної фізики. 
Наданий матеріал супроводжується довідками історичного плану, в 
яких зроблено суттєвий акцент на внесок українських фізиків до 
скарбниці фізичних знань у їх сучасному стані.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання.
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
затверджено на засіданні навчально-методичної Ради Національного 
транспортного університету
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
для педагогічної діяльності
Країни, яким надається перевага:
Україна

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги, 
7) Інші послуги.
Існуючі та потенційні області застосування:
освітні послуги
3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Освітня установа
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
Для педагогічної діяльності
Яким країнам надається перевага: 
Україна
4. Інформація про вашу організацію: 
Вид: Установа 
Тип: Дослідний інститут/університет 
Розмір організації (кількість співробітників): >500 

5. Контактна інформація: 
Організація: 
Національний транспортний університет 
Адреса: 
вул. Суворова, 1 
Місто/Країна: 
Київ, Україна 
Контактна особа (ПІБ): 
Ісаєнко Г.Л. 
Відділ/Департамент: 
кафедра фізики 
Телефон: 
284-67-09 
E-mail: 
gl_isayenko@ukr.net 
6. Повноваження Уповноважена особа: 
Дмитрієв Микола Миколайович