«Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Господарський процес» (особлива частина) для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 081 «Право»

Опис пропозиції: Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Господарський процес» для студентів розроблений з метою забезпечення їх ефективної підготовки до практичних занять та виконання самостійної роботи. Студентам запропоновано короткий виклад лекційного матеріалу з господарсько-процесуального права, контрольні питання для перевірки знань, рекомендовану літературу.

Інноваційні аспекти та переваги пропозиції тестові завдання: Конспект лекцій містить короткий виклад лекційного матеріалу з господарсько-процесуального права, контрольні питання для перевірки знань, рекомендовану літературу.

Тип шуканого партнера: освітня установа

Область діяльності партнера: освітні послуги

 Задачі, що стоять перед партнером: використання підручника для навчання студентів і педагогічної роботи

Країни яким надається перевага: Україна

Уповноважена особа: Дмитрієв Микола Миколайович