Комп’ютерне визначення зони прихвату бурильної колони в похило-скерованій свердловині

1. Загальний опис:
Заголовок:
Комп’ютерне визначення зони прихвату бурильної колони 
в похило-скерованій свердловині
Анотація пропозиції :
ВНЗ технічного профілю з м. Києва розробив методику 
комп’ютерного визначення зони прихвату бурильної колони 
в глибокій похило-скерованій свердловині довільного 
профілю. Використання даного методу має переваги в 
порівнянні з існуючими підходами, завдяки його простоті, 
точності та надійності без необхідності залучення 
додаткового складного обладнання в польових умовах. 
Автори шукають нафтові та газові підприємства для 
спільної співпраці з метою розробки та впровадження 
відповідного комп’ютерного з
Опис пропозиції:
В даний час активно проводиться пошук горючого газу в 
сланцевих породах на території України. На деяких 
вугільних шахтах відведення газу метану вже дозволяє 
не лише підвищити безпеку підземних робіт, але також 
і забезпечити горючим газом деякі шахтарські селища і 
міста. Як показує світовий досвід, видобування цього 
газу може виявитися ефективним лише за допомогою 
криволінійних свердловин.
Враховуючи, що питання освоєння підземних енергетичних 
ресурсів України та інтенсифікація їх добування з 
більших глибин стає дедалі гостро, проблема теоретичного 
моделювання механіки згинання бурильних колон у глибоких 
криволінійних свердловинах з метою запобігання аварійних 
режимів  та їх ліквідації є досить актуальною.
Розроблена технологія дає змогу визначати зони прихвату 
бурильних колон під час буріння глибоких вертикальних 
(до 10 000м глибиною) і похило-скерованих (з віддаленням 
по горизонталі від бурильної установки до 12 км) нафтових 
і газових свердловин.
Продавець технології має досвід комп’ютерних досліджень 
сучасних методів буріння і виявлення можливих аварійних 
режимів та розробки конструктивних заходів по виключенню 
і ліквідації аварійних ситуацій.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Впровадження технології забезпечує замовника новими 
комп’ютерними методиками, які дають змогу визначати 
зони прихвату бурильної колони в глибокій вертикальній 
або похило-скерованій свердловині з метою подальшої 
ліквідації цієї аварійної ситуації
Технологічні ключові слова:
2.6.2. Моделювання, моделююча техніка.
4.3.4. Рідке викопне паливо.
5.3.1. Геологія, інженерна геологія, геотехніка.
5.4.2. Математичне моделювання.
10.2.8. Забруднення ґрунту.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Отримано патент
Коментарі:
Патент України отриманий в 2014 році

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.7.7. Прикладне програмне забезпечення.
3.7.3. Інші аналітичні і наукові прилади.
6.1. Розвідка та видобуток нафти і газу.
6.3. Буріння та обслуговування.
9.3.5. Консалтинг.
Існуючі та потенційні області застосування:
Технологія моделювання процесів визначення зон прихвату 
бурильної колони в сланцевих породах і в шельфових зонах 
морських акваторій може застосовуватися приватними та 
державними нафтовими, газовими та вугледобувними компаніями.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Випробування нових застосувань
Адаптація до потреб замовника
Виробнича згода (субпідряд та спільний підряд):
Адаптація технології на нові матеріали
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Промислова організація
Область діяльності партнера:
Нафто та газовидобувна діяльність
Задачі партнера:
Адаптація математичного забезпечення до реальних 
умов буріння свердловин
Яким країнам надається перевага: 
Україна, Росія, США, Канада, Норвегія

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Гуляєв Валерій Іванович
Відділ/Департамент:
Кафедра вищої математики
Телефон:
284-71-09
Факс:
284-71-09
E-mail:
valery@gulyayev.com.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович