Комп’ютерне прогнозування і запобігання аварійним режимам буріння похило- скерованих та горизонтальних свердловин на етапах їх проектування і проходки

Опис пропозиції: У даний час буріння надглибоких вертикальних і похило-скерованих
нафтових і газових свердловин відбувається на межі сучасних технологічних
можливостей при граничних значеннях швидкостей, гідростатичних тисків і температур,
а також параметрів міцності та зносу матеріалів бурильних колон при суттєвому
впливі ефектів інтенсивних коливань та нестабільності всієї системи. Природно, що
ці процеси часто супроводжуються позаштатними та аварійними ситуаціями.
Враховуючи, що питання освоєння підземних енергетичних ресурсів України та
інтенсифікація їх добування з більших глибин стає дедалі гостро, проблема
теоретичного моделювання механіки згинання бурильних колон у глибоких криволінійних
свердловинах з метою запобігання аварійних режимів є досить актуальною.
Розроблена технологія дає змогу більш точно прогнозувати можливі аварії при
бурінні та оптимізувати технологічні процеси буріння глибоких вертикальних і
похило-скерованих нафтових і газових свердловин.
Продавець технології має досвід комп’ютерних досліджень сучасних найменш
енергозатратних методів буріння та завершення свердловин, виявлення можливих
аварійних режимів та розробки конструктивних заходів по їх виключенню.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Після адаптації до реальних
геологічних умов і фізико-механічних параметрів бурильних систем створена
технологія може бути використана на етапах проектування геометрії свердловини,
конструкції бурильної колони, технології проходки свердловини і ліквідації
можливих позаштатних ситуацій.
Тип шуканого партнера: промислова організація
Область діяльності партнера: нафто та газовидобувна діяльність
Задачі, що стоять перед партнером: адаптація математичного забезпечення до реальних
умов буріння свердловин
Країни яким надається перевага: Україна, Росія, США, Канада, Норвегія.
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.