Комп’ютерне моделювання найменш енерговитратних режимів проведення спуско-підіймальних операцій в процесі буріння криволінійних свердловин

1. Загальний опис:
Заголовок:
Комп’ютерне моделювання найменш енерговитратних режимів 
проведення спуско-підіймальних операцій в процесі буріння 
криволінійних свердловин
Анотація пропозиції :
ВНЗ технічного профілю з м. Києва розробив методику математичного 
моделювання процесів найменш енерговитратних режимів буріння 
нафтових і газових свердловин в сланцевих породах і в шельфових 
зонах морських акваторій, яка може застосована для науково-
технічного супроводу їх проектування і проходки. Використання 
даної технології дає переваги, в порівнянні з існуючими підходами, 
що дає змогу підвищити точність, економічність і ефективність 
технологічних режимів під час буріння. Автори шукають нафто
Опис пропозиції:
В даний час активно проводиться пошук горючого газу в сланцевих 
породах на території України. На деяких вугільних шахтах 
відведення газу метану вже дозволяє не лише підвищити безпеку 
підземних робіт, але також і забезпечити горючим газом деякі 
шахтарські селища і міста. Як показує світовий досвід, 
видобування цього газу може виявитися ефективним лише за 
допомогою криволінійних свердловин.
Враховуючи, що питання освоєння підземних енергетичних ресурсів 
України та інтенсифікація їх добування з більших глибин стає 
дедалі гостро, проблема підвищення ефективності технологічних 
режимів буріння при зниженні енерговитрат під час проходки та 
завершенні глибоких вертикальних і криволінійних свердловин є 
досить актуальною.
Розроблена технологія дає змогу моделювати найбільш економні 
технологічні режими під час буріння та при завершенні глибоких 
вертикальних (до 10 000м глибиною) і похило-скерованих (з 
віддаленням по горизонталі від бурильної установки до 12 км) 
нафтових і газових свердловин.
Продавець технології має досвід комп’ютерних досліджень сучасних 
найменш енергозатратних методів буріння та завершення свердловин, 
виявлення можливих аварійних режимів та розробки конструктивних 
заходів по їх виключенню.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Впровадження технології забезпечує замовника новими комп’ютерними 
методиками, які дають змогу зменшити енергетичні витрати і 
тривалість буріння за рахунок зменшення сил опору; визначенням 
оптимальних траєкторій свердловин на стадії їх проектування; 
зниженням аварійності в процесі буріння; зменшенням зношення 
обладнання, а також підвищенням його ресурсу.
Технологічні ключові слова:
2.6.2. Моделювання, моделююча техніка.
4.3.4. Рідке викопне паливо.
5.3.1. Геологія, інженерна геологія, геотехніка.
5.4.2. Математичне моделювання.
10.2.8. Забруднення ґрунту.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Отримано патент
Коментарі:
Патент України отриманий в 2014 році

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.7.7. Прикладне програмне забезпечення.
3.7.3. Інші аналітичні і наукові прилади.
6.1. Розвідка та видобуток нафти і газу.
6.3. Буріння та обслуговування.
9.3.5. Консалтинг.
Існуючі та потенційні області застосування:
Технологія моделювання більш ефективних та економних 
процесів буріння в сланцевих породах і в шельфових зонах 
морських акваторій може застосовуватися приватними та 
державними нафтовими, газовими та вугледобувними компаніями.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Випробування нових застосувань
Адаптація до потреб замовника
Адаптація технології на нові матеріали
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Промислова організація
Область діяльності партнера:
Нафто та газовидобувна діяльність
Задачі партнера:
Адаптація математичного забезпечення до реальних умов 
буріння свердловин
Яким країнам надається перевага: 
Україна, Росія, США, Канада, Норвегія.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Гуляєв Валерій Іванович
Відділ/Департамент:
Кафедра вищої математики
Телефон:
284-71-09
Факс:
284-71-09
E-mail:
valery@gulyayev.com.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович