Комп’ютерна програма «Управління програмами ремонтів автомобільних доріг»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Комп’ютерна програма «Управління програмами ремонтів 
автомобільних доріг»
Анотація пропозиції :
Транспортний університет в м. Київ виконав дослідження 
щодо вартісної оцінки стратегій проведення ремонтно-
відновлювальних робіт. В результаті проведеного дослідження 
була розроблена комп’ютерна програма «Управління програмами 
ремонтів автомобільних доріг».
Розробники комп’ютерної програми шукають інвесторів для 
виконання подальшого дослідження у сфері прогнозування 
стану мережі автомобільних доріг з дисконтуванням майбутніх 
витрат.
Опис пропозиції:
Комп’ютерна програма «Управління програмами ремонтів 
автомобільних доріг» – програмний комплекс, призначений 
для вартісної оцінки стратегій проведення ремонтно-
відновлювальних робіт за допомогою детермінованої моделі.
Програмні засоби дають можливість визначити сукупність 
проектів капітального і поточного середнього ремонтів, 
розподілених у просторі і часі, і розв’язати головну 
задачу – приведення стану мережі доріг або окремої дороги 
або її ділянки стосовно міцності та рівності до рівня, 
який забезпечує нормативні вимоги. Головні параметри цієї 
задачі – її обмеження, які потрібно обґрунтувати, – 
щорічні розміри бюджетних коштів на ремонти дорожнього 
одягу.
Науковий колектив транспортного університету (м.Київ) 
є досвідченим виконавцем багатьох НДР як на замовлення 
Міністерства освіти і науки України, так по господарчій 
тематиці. За час роботи науковим колективом структурного 
підрозділу транспортного університету успішно виконано 
та передано замовнику біля 90 науково-дослідних робіт.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Створена в рамках НДР комп’ютерна програма дає можливість 
обґрунтувати евристичну процедуру пошуку раціональних 
значень щорічних бюджетів ремонтних робіт і запропонувати 
схему управління програмою ремонтів дорожнього одягу.
Технологічні ключові слова:
2.8.6. Дорожня справа / системи управління. 
9.5. Довідкові матеріали.
11.1. Моделі соціально-економічного розвитку, 
економічні аспекти.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Україна, 2014, Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права №55236
2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги: 
1) інженерно-технічні послуги; 
5) консалтинг; 
7) інші послуги (не згадані в інших місцях)
9.4. Виробництво: 
8) інше виробництво (не згадане в інших місцях)
Існуючі та потенційні області застосування:
Розроблена в рамках виконання НДР комп’ютерна програма 
«Управління програмами ремонтів автомобільних доріг» 
може бути ефективно використана в дорожній галузі.
3.Співробітництво:
Технічне консультування
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
підприємства і організації дорожньої галузі, органи 
державного управління автомобільними дорогами
Область діяльності партнера:
управління автомобільними дорогами, виконавець дорожньо-
ремонтних робіт
Задачі партнера:
інвестування досліджень, участь у підготовці спеціалізованої 
методичної документації з використання програми для 
дорожньої галузі
Яким країнам надається перевага: 
Україна
4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500
5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м.Київ, вул.Суворова, 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Канін Олександр Петрович, 
Ігнатюк Вікторія Василівна
Відділ/Департамент:
Кафедра управління виробництвом і майном
Телефон:
280-7909
E-mail:
206uvim@ukr.net
URL: http://www.ntu.kar.net/
6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович