Комп’ютерна програма «Обґрунтування оптимального показника рівності покриттів дорожнього одягу нежорсткого типу»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Комп’ютерна програма «Обґрунтування оптимального показника 
рівності покриттів дорожнього одягу нежорсткого типу»
Анотація пропозиції :
Транспортний університет в м. Київ виконав дослідження щодо 
обґрунтування оптимального показника рівності покриттів 
дорожнього одягу нежорсткого типу. В результаті проведених 
досліджень було розроблено програмний комплекс, що призначений 
для вибору оптимальної стратегії проведення ремонтно-
відновлювальних робіт на основі імітаційної моделі.
Розробники комп’ютерної програми шукають інвесторів для 
виконання подальшого дослідження у сфері  оптимізації показника 
рівності покриттів дорожнього одягу н
Опис пропозиції:
Комп’ютерна програма «Обґрунтування оптимального показника 
рівності покриттів дорожнього одягу нежорсткого типу» дозволяє 
проводити аналітичні дослідження впливу випадкових факторів на 
стан покриття.
Детермінований режим та режим імітації дозволяють користувачу 
зробити висновки щодо певного елементу дороги, дослідити вплив 
випадкових факторів на нього та вибрати оптимальний рівень 
втручання, при якому виконання ремонтних заходів буде 
супроводжуватись мінімальними дорожньо-транспортними витратами.
Науковий колектив транспортного університету (м.Київ) є 
досвідченим виконавцем багатьох НДР як на замовлення Міністерства 
освіти і науки України, так по господарчій тематиці. За час 
роботи науковим колективом структурного підрозділу транспортного 
університету успішно виконано та передано замовнику біля 90 
науково-дослідних робіт.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Створена в рамках НДР комп’ютерна програма і методичні положення 
її застосування дають можливість зручного і швидкого вибору 
оптимального рівня втручання в процесі формування стратегічних 
програм і довгострокових проектів експлуатації автомобільних 
доріг.
Технологічні ключові слова:
2.8.6. Дорожня справа / системи управління. 
9.5. Довідкові матеріали.
11.1. Моделі соціально-економічного розвитку, 
економічні аспекти.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Україна, 2012, Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права №44436

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги: 
1) інженерно-технічні послуги; 
5) консалтинг; 
7) інші послуги (не згадані в інших місцях)
9.4. Виробництво: 
8) інше виробництво (не згадане в інших місцях)
Існуючі та потенційні області застосування:
Розроблена в рамках виконання НДР комп’ютерна програма 
«Обґрунтування оптимального показника рівності покриттів 
дорожнього одягу нежорсткого типу» може бути ефективно 
використана в дорожній галузі.

3.Співробітництво:
Технічне консультування
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
підприємства і організації дорожньої галузі, органи 
державного управління автомобільними дорогами
Область діяльності партнера:
управління автомобільними дорогами, виконавець 
дорожньо-ремонтних робіт
Задачі партнера:
інвестування досліджень, участь у підготовці 
спеціалізованої методичної документації з 
використання програми для дорожньої галузі
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м.Київ, вул.Суворова, 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Канін Олександр Петрович, 
Шпиг Альона Юріївна
Відділ/Департамент:
Кафедра управління виробництвом і майном
Телефон:
280-7909
E-mail:
206uvim@ukr.net
URL: http://www.ntu.kar.net/

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович