Комп’ютерна програма EvolSimula – «Управління ризиками реалізації проектів автомобільних доріг»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Комп’ютерна програма EvolSimula - «Управління ризиками 
реалізації проектів автомобільних доріг»
Анотація пропозиції :
Транспортний університет в м. Київ виконав дослідження 
щодо управління ризиками реалізації проектів автомобільних 
доріг. В результаті проведених досліджень була розроблена 
комп’ютерна програма. Розробники комп’ютерної програми 
шукають інвесторів для виконання подальшого дослідження 
у сфері розвитку системи управління ризиками реалізації 
проектів в дорожній галузі.
Опис пропозиції:
Комп’ютерна програма EvolSimula - «Управління ризиками 
реалізації проектів автомобільних доріг» – програмний 
комплекс, призначений для оптимізації ризиків.
Оптимізаційно-імітаційна модель оцінки ризику монопроекту 
будівництва, реконструкції або ремонту автомобільної дороги 
реалізується комп’ютерною програмою EvolSimula. Програма 
являє собою найбільш детальну реалізацію теоретичної моделі 
впливу ризикових подій на хід виконання дорожньо-будівельних 
(дорожньо-ремонтних) робіт.
Програма реалізована з максимально можливим ступенем 
незалежності від інших програмних засобів, які 
використовуються для складання розкладів та інших елементів 
проектів.
Науковий колектив транспортного університету (м.Київ) є 
досвідченим виконавцем багатьох НДР як на замовлення 
Міністерства освіти і науки України, так по господарчій 
тематиці. За час роботи науковим колективом структурного 
підрозділу транспортного університету успішно виконано та 
передано замовнику біля 90 науково-дослідних робіт.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Впровадження результатів НДР дозволить оптимізувати процес 
управління ризиками підприємств в дорожній галузі, визначити 
дії з пом’якшення ризиків, які притаманні процесам 
проектування та будівництва (реконструкції, ремонту) 
автомобільних доріг.
Технологічні ключові слова:
2.8.6. Дорожня справа / системи управління. 
9.5. Довідкові матеріали.
11.1. Моделі соціально-економічного розвитку, 
економічні аспекти.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Україна, 2014, Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права №55706

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги: 
1) інженерно-технічні послуги; 
5) консалтинг; 
7) інші послуги (не згадані в інших місцях)
9.4. Виробництво: 
8) інше виробництво (не згадане в інших місцях)
Існуючі та потенційні області застосування:
Розроблена в рамках виконання НДР комп’ютерна програма 
EvolSimula - «Управління ризиками реалізації проектів 
автомобільних доріг» може бути ефективно використана 
в дорожній галузі.

3.Співробітництво:
Технічне консультування
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
підприємства і організації дорожньої галузі, органи 
державного управління автомобільними дорогами
Область діяльності партнера:
управління автомобільними дорогами, виконавець 
дорожньо-ремонтних робіт
Задачі партнера:
інвестування досліджень, участь у підготовці 
спеціалізованої методичної документації з 
використання програми для дорожньої галузі
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м.Київ, вул.Суворова, 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Канін Олександр Петрович, 
Татусь Вадим Вікторович
Відділ/Департамент:
Кафедра управління виробництвом і майном
Телефон:
280-7909
E-mail:
206uvim@ukr.net
URL: http://www.ntu.kar.net/

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович