Комп’ютерна програма «Експертна система обґрунтування річної програми робіт з ремонту та утримання автомобільних доріг (ЕСПР)»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Комп’ютерна програма «Експертна система обґрунтування 
річної програми робіт з ремонту та утримання автомобільних 
доріг (ЕСПР)»
Анотація пропозиції :
Транспортний університет в м. Київ виконав дослідження щодо 
формування довідникової бази, яка визначає структуру об’єктів 
доріг, переліку елементів доріг, каталогу руйнувань елементів 
доріг із завданими рівнями ураження в залежності від рівнів 
експлуатаційного стану елементів, а також переліку 
рекомендованих до виконання дорожніх робіт та ремонтно-
відновлювальних заходів для кожного елемента дороги в 
залежності міри його пошкодження. В результаті дослідження 
була розроблена комп’ютерна програма
Опис пропозиції:
Комп’ютерна програма «Експертна система обґрунтування річної 
програми робіт з ремонту та утримання автомобільних доріг 
(ЕСПР)» дозволяє зберігати та накопичувати дані про систему 
автомобільних доріг, визначати рівні їх експлуатаційного 
стану в системі управління поточним ремонтом та 
експлуатаційним утриманням автомобільних доріг загального 
користування, прогнозувати та відслідковувати обсяги 
дорожньо-ремонтних робіт по підвищенню якості їх стану, а 
також розраховувати вартість цих робіт за допомогою 
вбудованого механізму розрахунку кошторисної вартості. 
Передбачено формування вихідної документації про стан доріг, 
кошторис ремонтно-відновлювальних робіт, прогнозування стану.
Науковий колектив транспортного університету (м.Київ) є 
досвідченим виконавцем багатьох НДР як на замовлення 
Міністерства освіти і науки України, так по господарчій 
тематиці. За час роботи науковим колективом структурного 
підрозділу транспортного університету успішно виконано та 
передано замовнику біля 90 науково-дослідних робіт.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Впровадження результатів НДР дозволить оптимізувати процес 
прийняття рішень щодо призначення ремонтно-відновлювальних 
заходів в рамках річної програми робіт дорожньо-ремонтних 
організацій.
Технологічні ключові слова:
2.8.6. Дорожня справа / системи управління. 
9.5. Довідкові матеріали.
11.1. Моделі соціально-економічного розвитку, 
економічні аспекти.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Україна, 2010, Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права №34651

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги: 
1) інженерно-технічні послуги; 
5) консалтинг; 
7) інші послуги (не згадані в інших місцях)
9.4. Виробництво: 
8) інше виробництво (не згадане в інших місцях)
Існуючі та потенційні області застосування:
Розроблена в рамках виконання НДР комп’ютерна програма 
«Експертна система обґрунтування річної програми робіт 
з ремонту та утримання автомобільних доріг (ЕСПР)» 
може бути ефективно використана в дорожній галузі.

3.Співробітництво:
Технічне консультування
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
підприємства і організації дорожньої галузі, органи 
державного управління автомобільними дорогами
Область діяльності партнера:
управління автомобільними дорогами, виконавець 
дорожньо-ремонтних робіт
Задачі партнера:
інвестування досліджень, участь у підготовці 
спеціалізованої методичної документації з 
використання програми для дорожньої галузі
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м.Київ, вул.Суворова, 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Канін Олександр Петрович, 
Харченко Анна Миколаївна
Відділ/Департамент:
Кафедра управління виробництвом і майном
Телефон:
280-7909
E-mail:
206uvim@ukr.net
URL: http://www.ntu.kar.net/

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович