Комп’ютерна програма «Аналіз вартості життєвого циклу дорожнього одягу автомобільних доріг»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Комп’ютерна програма «Аналіз вартості життєвого циклу дорожнього 
одягу автомобільних доріг»
Анотація пропозиції :
Транспортний університет в м. Київ виконав дослідження щодо 
вартісної оцінки стратегій проведення ремонтно-відновлювальних 
робіт. В результаті проведеного дослідження була розроблена 
комп’ютерна програма «Аналіз вартості життєвого циклу дорожнього 
одягу автомобільних доріг».
Розробники комп’ютерної програми шукають інвесторів для виконання 
подальшого дослідження щодо практичної апробації та реалізації 
розробленої комп’ютерної програми.
Опис пропозиції:
Комп’ютерна програма «Аналіз вартості життєвого циклу дорожнього 
одягу автомобільних доріг» – програмний комплекс, призначений для 
вартісної оцінки стратегій проведення ремонтно-відновлювальних 
робіт за допомогою детермінованої та імітаційної моделей.
Метою програми є визначення теперішньої вартості життєвого циклу 
дорожнього одягу нежорсткого типу з дисконтуванням майбутніх витрат.
Науковий колектив транспортного університету (м.Київ) є досвідченим 
виконавцем багатьох НДР як на замовлення Міністерства освіти і 
науки України, так по господарчій тематиці. За час роботи науковим 
колективом структурного підрозділу транспортного університету 
успішно виконано та передано замовнику біля 90 науково-дослідних 
робіт.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Створена в рамках НДР комп’ютерна програма дає можливість врахувати 
випадкові фактори при обґрунтуванні раціональних значень щорічних 
бюджетів ремонтних робіт і запропонувати схему управління програмою 
ремонтів дорожнього одягу.
Технологічні ключові слова:
2.8.6. Дорожня справа / системи управління. 
9.5. Довідкові матеріали.
11.1. Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Україна, 2012, Свідоцтво про реєстрацію авторського права №44434

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги: 
1) інженерно-технічні послуги; 
5) консалтинг; 
7) інші послуги (не згадані в інших місцях)
9.4. Виробництво: 
8) інше виробництво (не згадане в інших місцях)
Існуючі та потенційні області застосування:
Розроблена в рамках виконання НДР комп’ютерна програма «Аналіз 
вартості життєвого циклу дорожнього одягу автомобільних доріг» 
може бути ефективно використана в дорожній галузі.

3.Співробітництво:
Технічне консультування
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
підприємства і організації дорожньої галузі, органи державного 
управління автомобільними дорогами
Область діяльності партнера:
управління автомобільними дорогами, виконавець дорожньо-
ремонтних робіт
Задачі партнера:
інвестування досліджень, участь у підготовці спеціалізованої 
методичної документації з використання програми для дорожньої 
галузі
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м.Київ, вул.Суворова, 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Канін Олександр Петрович, Діденко Віра Валентинівна
Відділ/Департамент:
Кафедра управління виробництвом і майном
Телефон:
280-7909
E-mail:
206uvim@ukr.net
URL: http://www.ntu.kar.net/

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович