Комп’ютерна програма «Аналітична експертна система техніко- економічного обґрунтування будівництва та реконструкції автомобільних доріг і мостів (АЕС-ТЕО)»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Комп’ютерна програма «Аналітична експертна система техніко-
економічного обґрунтування будівництва та реконструкції 
автомобільних доріг і мостів (АЕС-ТЕО)»
Анотація пропозиції :
Транспортний університет в м. Київ виконав дослідження щодо 
системи техніко-економічних обґрунтувань будівництва, 
реконструкції і ремонту дорiг та мостів. В результаті проведеного 
дослідження була розроблена комп’ютерна програма «Аналітична 
експертна система техніко-економічного обґрунтування будівництва 
та реконструкції автомобільних доріг і мостів (АЕС-ТЕО)».
Розробники комп’ютерної програми шукають інвесторів для виконання 
подальшого дослідження щодо практичної апробації та реалізації 
розробл
Опис пропозиції:
Комп’ютерна програма «Аналітична експертна система техніко-
економічного обґрунтування будівництва та реконструкції автомобільних
доріг і мостів (АЕС-ТЕО)» призначений для автоматизації трудомістких 
розрахунків техніко-економічних обґрунтувань інвестицій в будівництво 
нових і реконструкцію існуючих автомобільних доріг і окремих споруд 
на них. Він допомагає вирішувати наступні задачі: накопичення і 
обробку матеріалів польових вишукувань щодо існуючої інтенсивності 
та складу транспортного руху на автомобільних дорогах; визначення 
закономірностей змін показників приросту інтенсивності руху для 
подальшого прогнозування інтенсивності руху; визначення перспективної 
категорії автомобільної дороги; визначення необхідного модуля 
пружності дорожнього одягу нежорсткого типу на перспективу; оцінку 
впливу існуючого і перспективного транспортного руху на зовнішнє 
середовище; оцінку стану безпеки руху; визначення економічної 
ефективності інвестицій в будівництво або реконструкцію 
автомобільної дороги.
Науковий колектив транспортного університету (м.Київ) є досвідченим 
виконавцем багатьох НДР як на замовлення Міністерства освіти і 
науки України, так по господарчій тематиці. За час роботи науковим 
колективом структурного підрозділу транспортного університету 
успішно виконано та передано замовнику біля 90 науково-дослідних 
робіт.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
В програмному комплексі в максимально можливому ступеню 
використовуються основні положення, залежності і алгоритми 
діючих нормативних документів, які стосуються задач техніко-
економічних обґрунтувань та оцінки дії на оточуюче середовище.
Технологічні ключові слова:
2.8.6. Дорожня справа / системи управління. 
9.5. Довідкові матеріали.
11.1. Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Україна, 2010, Свідоцтво про реєстрацію авторського права №34649

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги: 
1) інженерно-технічні послуги; 
5) консалтинг; 
7) інші послуги (не згадані в інших місцях)
9.4. Виробництво: 
8) інше виробництво (не згадане в інших місцях)
Існуючі та потенційні області застосування:
Розроблена в рамках виконання НДР комп’ютерна програма 
«Аналітична експертна система техніко-економічного 
обґрунтування будівництва та реконструкції автомобільних 
доріг і мостів (АЕС-ТЕО)» може бути ефективно використана 
в дорожній галузі.

3.Співробітництво:
Технічне консультування
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
підприємства і організації дорожньої галузі, органи державного 
управління автомобільними дорогами
Область діяльності партнера:
управління автомобільними дорогами, виконавець дорожньо-ремонтних 
робіт
Задачі партнера:
інвестування досліджень, участь у підготовці спеціалізованої 
методичної документації з використання програми для дорожньої 
галузі
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м.Київ, вул.Суворова, 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Канін Олександр Петрович
Відділ/Департамент:
Кафедра управління виробництвом і майном
Телефон:
280-7909
E-mail:
206uvim@ukr.net
URL: http://www.ntu.kar.net/

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович