Комплексний резонансний глушник шуму

1. Загальний опис:
Заголовок:
Комплексний резонансний  глушник  шуму
Анотація пропозиції :
Вищій навчальний заклад, м. Київ (Україна), спеціалізується в 
області автомобільного транспорту. Кафедра університету пропонує 
конструкцію комплексного резонансного глушника шуму відпрацьованих 
газів двигуна внутрішнього згорання який застосовується на 
транспортних засобах та інших галузях техніки, наприклад, для 
глушіння шуму вентиляторів, компресорів. Він дозволяє підвищити 
ефективність глушника шуму. Автори шукають партнерів для спільного 
впровадження розробленої конструкції у виробництво.
Опис пропозиції:
Пропонується конструкція комплексного резонансного глушника шуму 
відпрацьованих газів двигуна внутрішнього згорання який 
застосовується на транспортних засобах, стаціонарних енергетичних 
установках та інших галузях техніки, наприклад, для глушіння шуму 
вентиляторів, компресорів.
Глушник шуму є невід’ємним елементом конструкції транспортного 
засобу. Поліпшення його властивостей, а саме підвищення акустичної 
ефективності в цілому, а також підвищення надійності та довговічності 
компенсатора зокрема, дозволяє поліпшити паливну економічність та 
акустичну безпеку транспортного засобу.
Продавець технології має багаторічний досвід у науково-дослідній та 
виробничій сфері щодо технологій автомобілів їх складових частих та 
приладдя (підтвердженням цього є патенти).
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Впровадження запропонованої конструкції комплексного резонансного 
глушника шуму відпрацьованих газів двигуна внутрішнього згорання 
який застосовується на транспортних засобах та стаціонарних 
енергетичних установках, як елемент конструкції транспортного 
засобу дозволяє забезпечити замовника передовими технічними та 
конструктивними рішеннями, що дозволяє поліпшити паливну 
економічність та акустичну безпеку транспортного засобу при 
виконанні транспортної роботи.
Технологічні ключові слова:
2.8.5.Автодорожній транспорт, 
2.9.1.Конструювання транспортних засобів, 
2.9.4. Автодорожні транспортні засоби
10.1.1. Акустична безпека
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Права інтелектуальної власності:
Отримано патент
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Патент України №105110 від 10.04.2014

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
7.5.4) Авторемонтные мастерские
8.3.4) Промышленные грузовики и тракторы.
9.1.5) Транспортные средства, транспортное оборудование, 
запчасти
Існуючі та потенційні області застосування:
Транспортні перевезення, виробництво транспортних засобів, 
автомобілі, глушники шуму, енергетичне устаткування, компресори.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Спільна подальша розробка
Зміна існуючих технологій потенційного партнера
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Установа
Область діяльності партнера:
Освіта, транспорт, машинобудування
Задачі партнера:
транспортні перевезення, виробництво
Яким країнам надається перевага: 
США, Швеція, Австрія, Німеччина

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м. Київ, Суворова 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Тімков Олексій Миколайович
Відділ/Департамент:
Кафедра «Автомобілі»
Телефон:
+38044 280 42 52
E-mail:
ntu-auto@ukr.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович