Інтелектуальний капітал людини

1. Загальний опис:
Заголовок:
Інтелектуальний капітал людини
Анотація пропозиції :
Фахівці університету (м. Київ) пропонують статтю «Інтелектуальний капітал 
людини», в якій розглянуто інтелектуальний капітал індивідууму з урахуванням 
одночасного поєднання людиною природних принципів «індивідуальності» і 
«соціальності» з введенням понять «потенціал» і «капітал». Використання в 
навчальному процесі пропонованої статті дозволяє стимулювати зацікавленість 
студентів до різних соціальних аспектів. Автор шукає партнерів у сфері 
видавництва.
Опис пропозиції:
В запропонованій статті «Інтелектуальний капітал людини» розглянуті особливості 
зв’язку людини і суспільства, які взаємозалежні як від розвитку творчих 
індивідуальних якостей людини,  так і  від умов, створених суспільством. 
Інтелектуальний капітал є основою інноваційної економіки і є сумою соціального 
капіталу і інтелектуального капіталу індивіду.
Метою дослідження є розгляд індивідуального капіталу людини як наявність у неї 
природного принципу подвійності «індивідуальності»  з  «соціальністю». 
Індивідуальний капітал пов’язаний з творчою діяльністю людини.
Продавець статті має багаторічний досвід у навчально-методичній, науково-
дослідній сфері.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Детально розкрито суть індивідуального капіталу людини як наявність у неї 
природного принципу подвійності «індивідуальності»  з  «соціальністю». Показаний 
зв’язок індивідуального капіталу з творчою діяльністю людини.
Технологічні ключові слова:
11.1 Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти
11.2 Освіта, навчання
11.4 Технологія, суспільство, зайнятість
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Авторські права ( copyright )
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
copyright

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  
7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Стаття буде корисною для всіх, хто займається творчою діяльністю.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа
Область діяльності партнера:
освітні послуги, соціальна сфера
Задачі партнера:
видання статті
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни СНД

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Пархоменко Неллі Георгіївна
Відділ/Департамент:
кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії
Телефон:
(044) 285-95-28
Факс:
(044) 285-95-28
E-mail:
mozgoviy@gmail.com

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович