Інформаційно-аналітична система оцінки забруднення придорожнього середовища транспортними потоками

1. Загальний опис:
Заголовок:
Інформаційно-аналітична система оцінки забруднення придорожнього середовища 
транспортними потоками
Анотація пропозиції :
Кафедрою екології та БЖД університету розроблено інформаційно-аналітичну 
систему оцінки забруднення довкілля транспортними потоками, яка дозволяє 
оцінювати рівень концентрацій забруднюючих речовин та еквівалентного рівня 
шуму транспорту, а також здійснювати їх картографічну візуалізацію для 
прийняття рішень щодо поліпшення екологічної ситуації. Автори шукають 
партнерів в галузі дослідження екологічного забруднення для співробітництва, 
експериментальної адаптації системи та її подальшого розвитку
Опис пропозиції:
Складна екологічна ситуація на більшій частині територій України вимагає 
вживання серйозних заходів по захисту навколишнього середовища від негативного 
впливу автотранспорту. Впровадження цих заходів неможливо без динамічного 
екологічного моніторингу з використанням сучасних інформаційних технологій та 
програмних засобів. Застосування програмних засобів з використання GIS-технологій 
є кроком для впровадження інтерактивного екологічного моніторингу придорожнього 
середовища та своєчасного отримання інформації щодо прийняття рішень та заходів 
щодо поліпшення екологічного стану довкілля.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Інформаційно-аналітична система створена на базі Методики оцінювання інгредієнтного 
та параметричного забруднення придорожнього середовища транспортними потоками. 
Інформаційно-аналітична система дозволяє визначити масові викиди та вміст основних 
шкідливих компонентів, які викидаються з відпрацьованими газами транспортних засобів, 
в повітрі придорожнього середовища та рівень еквівалентного шуму транспортних засобів 
в залежності від складу транспортного потоку за категоріями транспортних засобів, їх 
екологічних класів та видом використовуваного палива, характерних режимів руху 
транспортного потоку та дорожніх та атмосферних умов. Використання ресурсу Google Maps 
дозволяє візуалізувати отримані результати.
Технологічні ключові слова:
1.3.7., 
2.8.5., 
2.9.4., 
10.2.1., 
10.2.5., 
10.2.7.
Додаткова інформація:
Інформаційно-аналітична система являє собою Інтернет-ресурс у вигляді Web-сайту 
для оцінювання та аналізу забруднення навколишнього середовища транспортними потоками. 
Інформація. Інформація зберігається в базі даних. Програмний засіб має різни 
користувацькі рівні та простий інтерфейс.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Макет, дослідний зразок
Авторські права ( copyright )
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.7.2, 
2.7.7, 
2.7.14, 
9.1.5
Існуючі та потенційні області застосування:
Використовується в транспортній галузі, в сфері захисту навколишнього середовища 
для моніторингу екологічної безпеки дорожньо-транспортної мережі.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Випробування нових застосувань
Адаптація до потреб замовника
Виробнича згода (субпідряд та спільний підряд):
Адаптація технології на нові матеріали
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Автотранспортні підприємства, науково-дослідні інститути транспортної галузі 
та екологічної безпеки, сфера захисту навколишьного середовища
Область діяльності партнера:
Екологічна безпека, екологічний моніторинг
Задачі партнера:
моніторинг та розробра заходів щодо зменшення рівня забруднення придорожнього 
середовища транспортними потоками
Яким країнам надається перевага: 
Україна, Білорусь, Польща, Німеччина

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, вул. Суворова, 1, к. 312
Місто/Країна:
Київ, Україна
Контактна особа (ПІБ):
Вайганг Ганна Олександрівна
Відділ/Департамент:
кафедра екології та БЖД
Телефон:
+38 044 280-81-77
E-mail:
malko.anna.comp@gmail.com

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович