Глушник шуму відпрацьованих газів двигуна внутрішнього згорання

1. Загальний опис:
Заголовок:
Глушник шуму відпрацьованих газів двигуна внутрішнього згорання
Анотація пропозиції :
Вищій навчальний заклад, м. Київ (Україна), спеціалізується в 
області автомобільного транспорту. Кафедра університету пропонує 
конструкцію глушника шуму відпрацьованих газів двигуна внутрішнього 
згорання який застосовується на транспортних засобах та стаціонарних 
енергетичних установках. Він дозволяє досягти підвищення акустичної
ефективності, надійності та довговічності компенсатора. Автори шукають 
партнерів для спільного впровадження розробленої конструкції у виробництво.
Опис пропозиції:
Пропонується конструкція глушника шуму відпрацьованих газів двигуна 
внутрішнього згорання який застосовується на транспортних засобах та 
стаціонарних енергетичних установках. 
Глушник шуму є невід’ємним елементом конструкції транспортного засобу. 
Поліпшення його властивостей, а саме підвищення акустичної ефективності в 
цілому, а також підвищення надійності та довговічності компенсатора зокрема, 
дозволяє поліпшити паливну економічність та акустичну безпеку транспортного 
засобу.
Продавець технології має багаторічний досвід у науково-дослідній та 
виробничій сфері щодо технологій автомобілів їх складових частих та 
приладдя (підтвердженням цього є патенти).
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Впровадження запропонованої конструкції глушника шуму відпрацьованих 
газів двигуна внутрішнього згорання який застосовується на транспортних 
засобах та стаціонарних енергетичних установках, як елемента конструкції 
транспортного засобу дозволяє забезпечити замовника передовими технічними 
та конструктивними рішеннями, що дозволяє поліпшити паливну економічність 
та акустичну безпеку транспортного засобу при виконанні транспортної роботи.
Технологічні ключові слова:
2.8.5.Автодорожній транспорт, 
2.9.1.Конструювання транспортних засобів, 
2.9.4. Автодорожні транспортні засоби
10.1.1. Акустична безпека
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Права інтелектуальної власності:
Отримано патент
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Патент України №103571 від 25.10.2013

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
7.5.4) Авторемонтные мастерские
8.3.4) Промышленные грузовики и тракторы.
9.1.5) Транспортные средства, транспортное оборудование, 
запчасти.
Існуючі та потенційні області застосування:
Транспортні перевезення, виробництво транспортних засобів, автопоїзди, 
багатоланкові автопоїзди, конструкція глушників шуму

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Спільна подальша розробка
Зміна існуючих технологій потенційного партнера
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Установа
Область діяльності партнера:
Освіта, транспорт, машинобудування
Задачі партнера:
транспортні перевезення, виробництво
Яким країнам надається перевага: 
США, Швеція, Австралія

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м. Київ, Суворова 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Тімков Олексій Миколайович
Відділ/Департамент:
Кафедра «Автомобілі»
Телефон:
+38044 280 42 52
E-mail:
ntu-auto@ukr.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович