Геометричне та чисельне моделювання задач машинобудування і транспортного будівництва

1. Загальний опис:
Заголовок:
Геометричне та чисельне моделювання задач машинобудування і транспортного 
будівництва
Анотація пропозиції :
Об’єкт дослідження – спеціальні землерийні машини, діючі магістральні трубопроводи,  
залізобетонні пластини і плити складного окреслення, обперті по контуру і на 
окремі точкові опори в цивільних і транспортних спорудах та  багатошарові 
оболонки обертання
Опис пропозиції:
Сформувано комплекс спеціальних землерийних машин в єдину технологічну колону 
та реалізувати висунуті принципи створення машин та комплексів для роботи в умовах 
близько розташованих діючих магістральних трубопроводів:
1. Вдалося забезпечити мінімальний вплив робочих процесів машин на зміну напружено 
деформованого стану трубопроводу біля якого виконуються роботи та на основі цього –  
визначити раціональні конструкції  з встановленням раціональних параметрами  робочого 
обладнання та режимів його роботи.
2.  Реалізовано принцип комбінування кількох робочих органів для виконання 
технологічних операцій однією машиною повинен виконуватися на основі того, що робочі 
процеси кожного робочого органа не повинні заважати один одному, а по можливості 
доповнювати та інтенсифікувати їх. 
3. Сформовано комплекс землерийних машин на основі мінімального або допустимого 
взаємовпливу робочих процесів машин на зміну НДС магістрального трубопроводу шляхом 
забезпечення мінімальної довжини і ширини захватки розробки траншеї та з урахуванням 
забезпечення попередньою машиною найбільш сприятливих умов для роботи наступних машин.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Моделювання робочих процесів спеціальних землерийних машин при капітальному ремонті 
діючих магістральних трубопроводів та розрахунок оболонок різних форм.
Технологічні ключові слова:
2.6. Трубопровідна технологія
Додаткова інформація:
Сформовано комплекс землерийних машин на основі мінімального або допустимого 
взаємовпливу робочих процесів машин на зміну НДС магістрального трубопроводу 
шляхом забезпечення мінімальної довжини і ширини захватки розробки траншеї 
та з урахуванням забезпечення попередньою машиною найбільш сприятливих умов 
для роботи наступних машин.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.7 Комп'ютерне програмне забезпечення. 
7) прокладне програмне забезпечення
Існуючі та потенційні області застосування:
спеціальні землерийні машини, діючі магістральні трубопроводи

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Адаптація до потреб замовника
Згода про спільне підприємство
Комерційна угода з технічним сприянням:
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
інженери, дослідники, науковці
Область діяльності партнера:
Науково-дослідні організації та установи
Задачі партнера:
впровадження запропонованої моделі (практична реалізація)
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни ЄС та СНД (крім Росії)
4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м. Київ, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Бабков Олександр Володимирович
Відділ/Департамент:
Кафедра Комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну
Телефон:
0442849713
E-mail:
kiig@ntu.edu.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович