Формування варіантів маршрутів мультимодальних перевезень вантажів з використанням логістичного підходу

1. Загальний опис:
Заголовок:
Формування варіантів маршрутів мультимодальних перевезень 
вантажів з використанням логістичного підходу
Анотація пропозиції :
Фахівці кафедри транспортних технологій університету м. Києва 
пропонують методику формування варіантів маршрутів мультимодальних 
перевезень вантажів з використанням логістичного підходу. Роботи 
виконуються на замовлення транспортних, транспортно-експедиторських 
і логістичних компаній. Автори шукають інвесторів і партнерів для 
впровадження методики на практиці.
Опис пропозиції:
Пропонована методика полягає у формуванні варіантів маршрутів 
мультимодальних перевезень вантажів  за різними критеріями та з 
використанням логістичного підходу. Кафедра має фахівців з науковим 
і практичним досвідом організації вантажних перевезень, які можуть 
виконати цю роботу.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Власники транспортних, транспортно-експедиторських і логістичних 
компаній одержать можливість виконати більші обсяги мультимодальних 
перевезень вантажів, збільшити доходи за рахунок оптимізації 
мультимодальних транспортно-технологічних схем доставки вантажів і 
використання логістичного підходу.
Технологічні ключові слова:
2.8.2. Комбіновані перевезення. 
2.8.3. Логістика.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Авторські права ( copyright )

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.1.Транспорт, перевезення. 
9.3. Послуги. 
9.3.5. Консалтинг. 
9.3.7. Інші послуги.
Існуючі та потенційні області застосування:
Мультимодальні перевезення вантажів у внутрішньому та міжнародному 
сполученнях

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Транспортно-експедиторські та логістичні компанії
Область діяльності партнера:
Мультимодальні перевезення вантажів
Задачі партнера:
Фінансування та практична реалізація
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м. Київ, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Ширяєва Світлана Володимирівна
Відділ/Департамент:
Кафедра транспортних технологій
Телефон:
(044)280-38-19
E-mail:
svitlana007@gmail.com

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович