Формоутворення в дизайні автомобіля

Опис пропозиції: Процес створення будь-якого виробу визначає
його якість, а отже й споживчі властивості. Експлуатаційні
властивості впливають на дизайн автомобіля, а отже й на форму
самого промислового виробу з урахуванням конструкторських і
технологічних параметрів якості.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Комплексні завдання
дизайн-проектування та інжинірингу автомобіля: визначення
комплексу переваг нового запропонованого рішення, визначення
інженерно-консультаційних послуг, роботи дослідницького
характеру, роботи дизайнерського та проектноконструкторського
характеру, роботи розрахунково-аналітичного характеру, підготовка
техніко-економічних обґрунтувань проектів, напрацювання
рекомендацій в області організації виробництва та керування,
напрацювання рекомендацій по реалізації продукції.
Тип шуканого партнера: Промислова, учбова, дослідницька організація
Область діяльності партнера: Автомобілебудування
Задачі, що стоять перед партнером: Технічне навчання
Країни яким надається перевага: Україна та країни Європейського союзу
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.