Фізика: методичні вказівки для студентів заочної форми навчання

1. Загальний опис:
Заголовок:
Фізика: методичні вказівки для студентів заочної форми навчання.
Анотація пропозиції :
фахівці університету в м. Києві пропонують методичні вказівки, написані 
у відповідності до програми з курсу фізики для студентів вищих педагогічних 
та інженерно-технічних навчальних закладів. Методичні вказівки рекомендовано 
до використання студентами заочної форми навчання під час виконання 
контрольної роботи з курсу фізики. Автори шукають зацікавлених у видавництві 
та розповсюдженні даної роботи для студентів вищих педагогічних та інженерно-
технічних навчальних закладів.
Опис пропозиції:
у методичних вказівках наведено 240 типових задач з наступних розділів фізики: 
механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, електрики та магнетизму, коливань 
та хвиль і оптики. У кожному розділі наведено теоретичні відомості та приклади 
розв’язку задач (усього 75 прикладів), які підібрані таким чином, щоб 
проілюструвати основні прийоми та методи розв’язання. Усі задачі розв’язані 
з використанням одиниць вимірювання SI (System International). До всіх задач 
наведено відповіді в кінці збірника. У додатках збірника наведено основні та 
похідні одиниці вимірювання SІ, числові значення і одиниці вимірювання основних 
фізичних сталих, деякі характеристики твердих тіл, рідин та газів, які 
використовуються при розв’язку задач тощо.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
підібрано 240 типових задач для самостійного розв’язання студентами-заочниками 
вищих педагогічних та інженерно-технічних навчальних закладів.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання.
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Рекомендовано навчально-методичною радою Національного транспортного університету.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги, 
7) Інші послуги.
Існуючі та потенційні області застосування:
Освітні послуги.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Освітня установа.
Область діяльності партнера:
освітні послуги.
Задачі партнера:
Для педагогічної діяльності.
Яким країнам надається перевага: 
Україна.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова, 1.
Місто/Країна:
Київ, Україна.
Контактна особа (ПІБ):
Іщенко Руслан Миколайович.
Відділ/Департамент:
Кафедра фізики.
Телефон:
284 67 09
E-mail:  
rm_ischenko@ukr.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович