Фізика. Частина 1: методичні вказівки для студентів заочної форми навчання.

Опис пропозиції: у методичних вказівках першої частини наведено 120 типових задач з
наступних розділів фізики: механіки, молекулярної фізики і термодинаміки. У кожному
розділі наведено теоретичні відомості та приклади розв’язку задач (усього 35 прикладів),
які підібрані таким чином, щоб проілюструвати основні прийоми та методи розв’язання.
Усі задачі розв’язані з використанням одиниць вимірювання SI (System International).
До всіх задач наведено відповіді в кінці збірника. У додатках збірника наведено основні
та похідні одиниці вимірювання SІ, числові значення і одиниці вимірювання основних
фізичних сталих, деякі характеристики твердих тіл, рідин та газів, які використовуються
при розв’язку задач тощо.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: підібрано 120 типових задач для самостійного
розв’язання студентами-заочниками вищих технічних навчальних закладів.
Тип потрібної співпраці: ліцензована угода.
Тип шуканого партнера: освітня установа.
Область діяльності партнера: освітні послуги.
Задачі партнера: для педагогічної діяльності.
Країни, яким надається перевага: Україна.
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.