Економіко-технологічне обгрунтування автопоїздів

1. Загальний опис:
Заголовок:
Економіко-технологічне обгрунтування автопоїздів
Анотація пропозиції :
Кафедра «Транспортні технології» Національного транспортного університету 
може розробити методику обґрунтування автотранспортних засобів великої 
вантажопідйомності за енергетичним критерієм з урахуванням еволюції їх 
конструктивних параметрів. Роботи виконуються на замовлення власників 
транспортних засобів, а також маркетингових департаментів підприємств, 
проектних організацій і консалтингових компаній в галузі розробки 
(впровадження, удосконалення) транспортних технологій.
Опис пропозиції:
Методика економіко-технологічного обгрунтування автопоїздів заснована на 
теорії енергоресурсної ефективності автомобіля і є частиною методології 
управління технологічною модернізацією автотранспорту. Робота містить 
розрахункові схеми для визначення детальних характеристик автопоїздів, 
які використовуються при обґрунтуванні нового рухомого складу. Також 
розробка включає в себе алгоритм збору і обробки технічної інформації 
про нові автотранспортні засоби у кожному сегменті ринку, розрахункові 
схеми тестових рухових операцій і математичні моделі визначення показника 
енергетичної ефективності автопоїздів, а також їх співставлення у групах 
конкуруючих зразків. Метою економіко-технологічного обгрунтування 
автопоїздів є підвищення технологічної конкурентоздатності майбутніх 
транспортних пропозицій згідно з концепцією енерго- і ресурсозбереження. 
Кафедра має фахівців з науковим та практичним досвідом організації вантажних 
перевезень на автомобільному транспорті, які можуть виконати цю роботу.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
На відміну від існуючих, запропонована методика обгрунтування автопоїздів 
враховує основні фактори транспортування – процеси перетворення енергії, 
технологічні впливи та використання технологічних ресурсів транспорту. Крім 
того, використовуються методи та критерії, які враховують функціонування 
автопоїзда як носія технічних ресурсів транспорту. Дана методика заснована 
на ідеї підвищення транспортно-технологічної якості перевезень. Для оцінки 
цієї якості використовуються показники енергетичної ефективності та 
результативності технологічних впливів.
Технологічні ключові слова:
Новий рухомий склад, автопоїзд, вантажні перевезення, енерговитратність, 
транспортно-технологічна якість, енергетична ефективність.
Додаткова інформація:
Методика розробляється за допомогою пакету програм EXCEL (можлива адаптація 
для інших пакетів програм за вимогою замовника).
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Додаткова інформація:
Проведено маркетингові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Отримано патент
Коментарі:
Україна

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.1.2. Перевезення автотранспортом. 
6.8 Енергозбереження. 
9.3.5. Консалтинг.
Існуючі та потенційні області застосування:
Автомобільні перевезення. Перспектива: змішані перевезення.

3.Співробітництво:
Комерційна угода з технічним сприянням
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
транспортне підприємство
Область діяльності партнера:
автомобільні перевезення 
Задачі партнера:
впровадження результатів в діяльність
Яким країнам надається перевага: 
Країни СНД, Європа
Додаткова інформація (посилання):
Кафедра транспортних технологій розробляє методику економіко-технологічного 
обгрунтування автопоїздів, а клієнт надає необхідну інформацію для її 
розробки та використовує у своїй діяльності.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
Україна, 01010, м. Київ, Суворова 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Хмельов Ігор Володимирович
Відділ/Департамент:
Кафедра транспортних технологій
Телефон:
(044) 280-38-19
E-mail:
ttkafedra@gmail.com

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович