Економіка міжнародних перевезень (робоча програма та методичні рекомендації до вивчення дисципліни)

1. Загальний опис:
Заголовок:
Економіка міжнародних перевезень (робоча програма та методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни)
Анотація пропозиції :
Університет м. Києва пропонує робочу програму та методичні вказівки 
до вивчення дисципліни Економіка міжнародних перевезень, яка надає 
можливість отримати знання , необхідні для прийняття управлінських 
рішень при здійсненні міжнародних зв’язків, розробки соціальних питань, 
розуміння механізму функціонування сучасної економіки. Автори шукають 
замовників для використання програми та рекомендацій.
Опис пропозиції:
Використання пропонованої Робочої програми та методичних рекомендацій 
до вивчення дисципліни Економіка міжнародних перевезень передбачає 
формування у майбутніх фахівців системи знань з економіки міжнародних 
перевезень, умов, форм, методів і основного інструментарію міжнародної 
економічної діяльності, розвиток здібностей використовувати надбанні 
теоретичні економічні знання в практиці міжнародного ринку.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Запропонована Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни Економіка міжнародних перевезень передбачає набуття вмінь 
орієнтуватися у процесах, що відбуваються в міжнародних перевезеннях, 
змінах і трансформаціях економічного життя суспільства
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
copyright

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  
7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
освітні послуги

3.Співробітництво:
1. Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня yстанова
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
використання методичних вказівок для навчання студентів і педагогічної 
роботи
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова,1
Місто/Країна:
Київ, Україна
Контактна особа (ПІБ):
Спіцина Ангеліна Євгенівна
Відділ/Департамент:
кафедра економіки
Телефон:
280-30-16
E-mail:
ekonomkaf@ntu.edu.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович