Дослідження зменшення величини руйнуючої дії рухомих автотранспортних засобів на дорожній одяг автомобільних доріг

1. Загальний опис:
Заголовок:
Дослідження зменшення величини руйнуючої дії рухомих автотранспортних 
засобів на дорожній одяг автомобільних доріг
Анотація пропозиції :
ВНЗ технічного профілю з м.Києва пропонує дослідження зменшення величини 
руйнуючої дії рухомих автотранспортних засобів на дорожній одяг 
автомобільних доріг. Дослідження може застосовуватися в проектних та 
науково-дослідних установах автомобільної та дорожньо-будівельної галузі. 
Використання дослідження дає можливість подовження строку служби 
автомобільних доріг.  Організація шукає інвесторів і партнерів для 
спільної подальшої розробки.
Опис пропозиції:
Актуальними є питання продовження строку служби автомобільних доріг, в 
тому числі за рахунок урахування основних факторів негативного впливу 
від рухомих автотранспортних засобів на стан покриттів дорожніх одягів. 
Досліджено залежність величини руйнуючої дії рухомих автотранспортних 
засобів на дорожній одяг автомобільних доріг від величини навантаження 
на вісь або колесо, міжосьової відстані, числа коліс в осі та відстані 
між ними, тиску повітря в шині і її типу, типу підвіски, швидкості руху, 
конструкції дорожнього одягу, властивості і стану шарів дорожнього одягу 
та ґрунту, ступеня нерівності і шорсткості покриття, кількості проїздів 
автотранспортних засобів по дорожньому одягу.   
Регламентовані вантажні параметри автотранспортних засобів тісно пов'язані 
з розрахунковими, які використовуються при проектуванні доріг і мостів. 
Однак не менш обґрунтованою є й інша точка зору: розраховувати дорожній 
одяг не на максимально допустимі осьові навантаження, а на типові 
навантаження від осей автомобілів, які фактично експлуатуються, з 
урахуванням більш важких  навантажень при переході до розрахункової 
інтенсивності руху. Для цього існує методика приведення до розрахункового 
навантаження за різними критеріями міцності.
Продавець дослідження має багаторічний досвід у науково-дослідній сфері 
щодо досліджень та розробок у галузі дослідження та розрахунку дорожніх 
одягів (підтвердженням цього є більше 20 патентів та свідоцтв на право 
інтелектуальної власності).
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Дослідження дозволяє врахувати  основні фактори негативного впливу від 
рухомих автотранспортних засобів на стан покриттів дорожніх одягів з метою 
продовження строку служби автомобільних доріг
Технологічні ключові слова:
Будівельні матеріали (2.6.1), 
механіка (2.6.5),  
автодорожний транспорт (2.8.5),  
дорожна справа (2.8.6),  
автодорожні транспортні засоби (2.9.4)
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
планується  подання заявки на отримання свідоцтва авторського права

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
Перевезення автотранспортом (9.1.2), 
транспортні засоби, транспортне устаткування і запчастини (9.1.5), 
будівництво (9.7.1), 
будівельні послуги (9.7.5)
Існуючі та потенційні області застосування:
Проектні та науково-дослідні установи будівельної та автомобільної галузі, 
транспортне будівництво.

3.Співробітництво:
Спільна подальша розробка
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
проектні та науково-дослідні установи
Область діяльності партнера:
будівництво, автомобільний транспорт
Задачі партнера:
проектування та наукові дослідження, експлуатація доріг
Яким країнам надається перевага: 
Україна та країни СНД

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
Київ, вул.Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ/ Україна
Контактна особа (ПІБ):
Федоренко Людмила Іванівна
Відділ/Департамент:
кафедра опору матеріалів та машинознавства
Телефон:
+380442804368
E-mail:
ksm_ntu@ukr.net
URL: http://www.ntu.kar.net/

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович