Дослідження зменшення величини руйнуючої дії рухомих автотранспортних засобів на дорожній одяг автомобільних доріг

Опис пропозиції: Актуальними є питання продовження строку
служби автомобільних доріг, в тому числі за рахунок урахування
основних факторів негативного впливу від рухомих автотранспортних
засобів на стан покриттів дорожніх одягів. Досліджено залежність
величини руйнуючої дії рухомих автотранспортних засобів на
дорожній одяг автомобільних доріг від величини навантаження
на вісь або колесо, міжосьової відстані, числа коліс в осі
та відстані між ними, тиску повітря в шині і її типу, типу
підвіски, швидкості руху, конструкції дорожнього одягу,
властивості і стану шарів дорожнього одягу та ґрунту, ступеня
нерівності і шорсткості покриття, кількості проїздів
автотранспортних засобів по дорожньому одягу.
Регламентовані вантажні параметри автотранспортних засобів
тісно пов’язані з розрахунковими, які використовуються при
проектуванні доріг і мостів. Однак не менш обґрунтованою
є й інша точка зору: розраховувати дорожній одяг не на
максимально допустимі осьові навантаження, а на типові
навантаження від осей автомобілів, які фактично експлуатуються,
з урахуванням більш важких навантажень при переході до
розрахункової інтенсивності руху. Для цього існує методика
приведення до розрахункового навантаження за різними
критеріями міцності. Продавець дослідження має багаторічний досвід
у науково-дослідній сфері щодо досліджень та розробок у галузі
дослідження та розрахунку дорожніх одягів (підтвердженням цього
є більше 20 патентів та свідоцтв на право інтелектуальної
власності) .
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Дослідження дозволяє
врахувати основні фактори негативного впливу від рухомих
автотранспортних засобів на стан покриттів дорожніх одягів
з метою продовження строку служби автомобільних доріг
Тип шуканого партнера: проектні та науково-дослідні установи
Область діяльності партнера: будівництво, автомобільний транспорт
Задачі, що стоять перед партнером: проектування та наукові
дослідження, експлуатація доріг
Країни яким надається перевага: Україна та країни СНД
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.