Дослідження стану парку транспортних засобів, задіяного у внутрішніх перевезеннях швидкопсувної продукції

1. Загальний опис:
Заголовок:
Дослідження стану парку транспортних засобів, задіяного у внутрішніх перевезеннях 
швидкопсувної продукції
Анотація пропозиції :
Навчальний заклад м. Києва пропонує транспортним , виробничим та торгівельним 
підприємствам дослідження місткості, структури та стану парку транспортних 
засобів для перевезення швидкопсувних вантажів у внутрішньому сполученні
Опис пропозиції:
Дослідження конкретизується у наступних завданнях: 
1. Аналіз структури, стану та місткості ринку транспортних засобів, призначених 
для перевезення швидкопсувних вантажів у внутрішньому сполученні; 
2. Дослідження структури та типів вантажоодержувачів швидкопсувних вантажів із 
зазначеннях їх ринкових позицій та намірів до контролю за дотриманням вимог АТР; 
3. Економічний аналіз витрат на перевезення з дотриманням вимог АТР; 
4. Аналіз джерел фінансування для переоснащення парку транспортних засобів 
підприємствами.
Дослідження є потенційно корисним для транспортних компаній - перевізників, 
логістичних операторів та дистриб'юторів, виробників і збутових організацій, 
а також державним профільним міністерствам і відомствам, асоціаціям.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Аналоги комплексних досліджень в Україні не відомі. Переваги: адаптивність до 
вимог замовника, уточнення завдань під його конкретні запити, форма виконання у 
вигляді розрахунково-аналітичної записки.
Технологічні ключові слова:
2.3 . Управління процесами, логістика, 
2.8. Транспортна інфраструктура, 
2.8.5. Автодорожний транспорт 
7.2. Роздрібна торгівля 
7.3. Харчові продукти та напої
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Очікування свідоцтва про авторські права
Коментарі:
Очікування свідоцтва про авторські права

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.1 Транспорт, перевезення, 
9.1.2 Перевезення автотранспортом, 
9.3.4 Дистриб’ютори, імпортери і оптовики
Існуючі та потенційні області застосування:
Дослідження може бути застосовано у будь-якій галузі народного 
господарства та у державній політиці

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Адаптація до потреб замовника
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Технічна кооперація між університетом може бути проведена з підприємствами 
будь-якої галузі економіки з метою уточнення та адаптації отриманих результатів 
до потреб замовника. Також, задачею партнера є фінансування процесу адаптації 
та можливих подальших досліджень
Область діяльності партнера:
Підприємствами будь-якої галузі економіки
Задачі партнера:
Фінансування подальших досліджень та адаптація 
методики до потреб замовника
Яким країнам надається перевага: 
Переваг нема

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
м. Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Горбенко Олександра Вікторівна
Відділ/Департамент:
Кафедра транспортного права та логістики
Телефон:
+38(050)616-70-50
E-mail:
agorbenko1501@gmail.com

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович