Дослідження багатошарових оболонок,виконаних із термореологічно складних матеріалів

1. Загальний опис:
Заголовок:
Дослідження багатошарових оболонок,виконаних із термореологічно складних матеріалів
Анотація пропозиції :
Фахівцем в області шаруватих оболонок університету в м. Києві (Україна)
розроблено математичну модель розрахунку напружено-деформованого стану багатошарових 
оболонок обертання з урахуванням термочутливості і в'язкопружності шарів.
Опис пропозиції:
На основі уточненого варіанту кінцево-зсувної теорії для шаруватих оболонок 
обертання дванадцятого порядку побудовано методику чисельного розрахунку 
компонентів НДС багатошарових оболонок (циліндричних, конічних, сферичних) і 
пластин з необмеженою кількістю шарів змінної жорсткості, виконаних із 
термореологічно складних матеріалів. Методика, що пропонується, базується на 
квадратичній апроксимації деформацій і чисельному інтегруванні за часом.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Існуючі засоби інтегрування за часом засновані на заміні інтегралів квадратурними 
формулами, недоліком яких є зберігання великої кількості інформації. Щоб обійти 
цей недолік, використовується алгоритм, заснований на квадратичній апроксимації 
деформації за часом. Також враховується що властівості шарів фізико-механічні і 
реологічні характеристики яких – коефіцієнти теплового розширення, Пуассона і 
теплопровідності, модулі пружності, а також ядра релаксації є довільними 
функціями температури.
Технологічні ключові слова:
2.7.5 Композитні матеріали.
2.7.15 Властивості матеріалів.
5.4.2 Математичне моделювання.
Додаткова інформація:
Матеріали шарів, фізико-механічні і реологічні характеристики є довільними 
функціями температури – термореологічно складні.Температурне поле стаціонарне, 
властивості матеріалу не змінюються в часі - нестаріючий матеріал.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Запропонована методика підтверджена низкою розрахунків і порівнянням з результатами 
інших досліджень.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.7. Комп'ютерне програмне забезпечення.
7) Прикладне програмне забезпечення.
Існуючі та потенційні області застосування:
Запропонована методика може бути використана при розрахунку напружено-
деформованого стану багатошарових оболонок обертання з урахуванням 
термочутливості і в'язкопружності шарів.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Випробування нових застосувань
Адаптація технології на нові матеріали
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
інженери, дослідники, науковці.
Область діяльності партнера:
Науково-дослідні організації та установи.
Задачі партнера:
впровадження запропонованої моделі (практична реалізація).
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни ЄС та СНД (крім Росії)

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м. Київ, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Бабков Олександр Володимирович
Відділ/Департамент:
Кафедра Комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну
Телефон:
0442849713
E-mail:
kiig@ntu.edu.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович