Cистема диспетчерського управління рухомими об’єктами з використанням сигналів глобальної супутникової системи радіонавігації

1. Загальний опис:
Заголовок:
Cистема диспетчерського управління  рухомими об’єктами з використанням 
сигналів глобальної супутникової системи радіонавігації
Анотація пропозиції :
Спеціалістами кафедри інформаційних систем і технологій університету 
(м. Київ) розроблено систему диспетчерського управління рухомими об’єктами, 
основним призначенням якої є здійснення у реальному часі централізованого 
контролю та оперативного управління рухом транспортних засобів з метою 
підвищення ефективності та безпеки перевезень. Пропонується співробітництво 
у формі надання консультацій щодо практичної реалізації розробок на 
конкретних об’єктах.
Опис пропозиції:
Винахід відноситься до області радіонавігації, автоматики та обчислювальної 
техніки і призначений для систем диспетчерського управління транспортними 
засобами та іншими рухомими об’єктами, що використовують мобільні абонентські 
засоби прийому та передачі даних для власного визначення місцеположення 
абонентського засобу, а також для централізованого контролю, супроводження 
і управління рухомими об’єктами різного або спеціального призначення в усіх 
експлуатаційних умовах, включаючи передаварійний стан, несанкціонований доступ, 
викрадення транспортного засобу та використання всупереч завданням та інтересам 
власника.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Впровадження запропонованої технології дозволить замовнику підвищити точність 
та швидкість визначення координат супроводжуваних рухомих об’єктів незалежно 
від дії завад та змін експлуатаційних умов, підвищити надійність і знизити 
вартість системи диспетчерського управління рухомими об’єктами за рахунок 
відмови від встановлення опорного GPS приймача на користь отримання коригуючих 
повідомлень від контрольних та опорних станцій через мережу Інтернет.
Технологічні ключові слова:
1.3.7. GIS Географічні інформаційні системи. 
1.5.8. Супутникові технології/системи.
9.3. Електронні вимірювальні системи.
Додаткова інформація:
Принцип дії системи базується на визначенні поточного місцезнаходження, швидкості 
та напрямку руху супроводжуваних транспортних засобів за сигналами глобальної 
супутникової системи радіонавігації, а також на  використанні сучасних телекомунікаційних 
(радіо та Інтернет) технологій для передачі навігаційної, коригуючої та службової 
інформації у диспетчерський центр для прийняття управлінських рішень.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Отримано патент
Коментарі:
Отримано патент України в 2006 році.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
1.1.3. Комерційні комунікації
1.5. Супутниковий мікрохвильовий зв’язок
2.7.5. Комунікації/мережі
Існуючі та потенційні області застосування:
Розроблена система диспетчерського управління  рухомими об’єктами може 
бути впроваджена практично в будь-якій сфері, де здійснюється моніторинг 
поточного місцезнаходження і стану рухомих об’єктів та контроль та оперативне 
управління рухом транспортних засобів.

3.Співробітництво:
Спільна подальша розробка
Випробування нових застосувань
Адаптація до потреб замовника
Адаптація технології на нові матеріали
Зміна існуючих технологій потенційного партнера
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Промислова організація, компанії-розробники автоматизованих систем моніторингу 
і управління транспортними засобами.
Область діяльності партнера:
Моніторинг місцезнаходження об’єктів, управління рухом транспортних засобів.
Задачі партнера:
Адаптація технології до власної інформаційно-управляючої системи та контрольованих 
процесів.
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни ЄС, США.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Топольськов Євгеній Олександрович, 
Баранов Георгій Леонідович
Відділ/Департамент:
Кафедра інформаційних систем і технологій
Телефон:
280-70-66
Факс:
280-70-66
E-mail:
topol@bigmir.net
URL: http://kist.ntu.edu.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович