Базовий термінологічний словник з організації митного контролю на транспорті

1. Загальний опис:
Заголовок:
Базовий термінологічний словник з організації митного контролю 
на транспорті
Анотація пропозиції :
Університету (м. Київ) пропонує словник базових митних термінів 
законодавства України в сфері державної митної справи, які 
найчастіше вживаються під час здійснення митного контролю товарів 
і транспортних засобів комерційного призначення, при викладанні 
фахових дисциплін для підготовки спеціалістів (словник трьома 
мовами), а також для українських і іноземних студентів. Автори 
навчального словника шукають інвесторів для його видання та 
розповсюдження.
Опис пропозиції:
Базовий термінологічний словник містить найпоширеніші терміни в 
сфері державної митної справи і розрахований, насамперед, для 
іноземних студентів, які вивчають дисципліни фахового спрямування 
спеціалізації «Організація міжнародних перевезень» та «Організація 
митного контролю на транспорті», тому він складається з двох 
тотожних частин, викладених російською та українською мовами, з 
перекладом термінів на англійську мову. Робота зі словником 
допоможе студентам закріпити знання основних термінів і визначень 
з майбутньої професійної діяльності, а також підготуватись до 
державних іспитів та захисту дипломних проектів і магістерських 
робіт. 
Словник може бути корисним також для українських студентів 
вищих навчальних закладів напряму підготовки «Транспортні 
технології (автомобільний транспорт)», а також для  наукових 
працівників, аспірантів, викладачів та фахівців транспортної 
галузі.
Базові терміни розташовано в алфавітному порядку у формі 
фіксації їх у текстах нормативно-правових актів та навчальної 
літератури, що дає можливість відразу знайти необхідну інформацію.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
В пропонованому базовому термінологічному словнику враховані 
останні зміни в нормативно-правових актах України, а також 
включені основні поняття, що використовуються у міжнародних 
митних конвенціях і митних інформаційних системах країн Європи. 
Визначення базових термінів у словнику сформульовані з урахуванням 
особливостей офіційно-ділового стилю і правил правопису 
термінологічної  лексики української мови.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання.  
2.8.5. Автодорожний транспорт.
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Підготовлений до друку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Ексклюзивне право ( exclusive rights )
Коментарі:
copyright
Автори: Прокудін Г.С., Процик О.П., Бондаренко Ю.Л., 
Сілантьєва Ю.О., Чупайленко О.А., Гілевська К.Ю.,  
Андрієвська О.М.,  Лебідь В.В., Литвин О.В., Чехівська Ю.І.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.1. Транспорт, перевезення, 
2) Перевезення автотранспортом. 
9.3. Послуги,  7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Освітні послуги. 
Призначено для іноземних студентів напряму підготовки 
«Транспортні технології (автомобільний транспорт)» вищих 
навчальних закладів, а також для студентів, наукових 
працівників, аспірантів, викладачів та фахівців у сфері 
міжнародних транспортних перевезень та митного контролю 
на транспорті.

3.Співробітництво:
Спільна подальша розробка
Адаптація до потреб замовника
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Освітні  установи, які готують спеціалістів у галузі державної 
митної справи. Міністерства та відомства, державні органи влади, 
митні органи, підприємства, що здійснюють зовнішньоекономічну 
діяльність, митні брокери, міжнародні перевізники, посередники 
тощо.
Область діяльності партнера:
Освітні послуги, діяльність з практичним застосуванням митного 
законодавства та з організації міжнародних перевезень вантажів.
Задачі партнера:
Участь у фінансуванні друку.  Участь у поповненні навчального 
словника новими термінами.  Використання навчального словника
для навчання студентів і педагогічної роботи,для підвищення 
кваліфікації  фахівців у сфері міжнародних автомобільних перевезень 
і в митній справі.
Яким країнам надається перевага: 
Україна, Республіка Туркменістан, Азербайджанська Республіка 
та інші країни СНД.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
Україна, 01010, м. Київ, Вул. Суворова 1,
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Прокудін Георгій Семенович
Відділ/Департамент:
Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю
Телефон:
(+38044) 280-84-02
Факс:
(+38044) 280-84-02
E-mail:
p_g_s@ukr.net
URL: http://ntu.edu.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович