Багаторічне прогнозування загального розмиву

1. Загальний опис:
Заголовок:
Багаторічне прогнозування загального розмиву
Анотація пропозиції :
Вчені ВУЗа України, які займаються прогнозуванням загального
розмиву в зоні впливу мостових переходів, пропонують інженерну
методику визначення загального розмиву за багаторічний період,
яка дає можливість змоделювати величину найбільшої деформації
у руслі. Використання інженерної методики підвищує надійність
багаторічного прогнозування руслових деформацій. Автори
пропонують інженерну методику для впровадження в організації,
що займаються проектуванням автодорожніх та залізничних мостів.
Опис пропозиції:
Головною метою інженерної методики є прогнозування небезпечних
для стійкості мостових переходів деформацій дна русла. Для забезпечення
стійкості споруди в процесі експлуатації необхідно мати прогноз розвитку
розмивів в зоні фундаментів. Експлуатаційна надійність фундаментів і
опор, залежить від накопичення величини залишкових розмивів.
Уточнення прогнозу деформацій дна русла підвищить   надійність і
довговічність споруди. Надійні мостові переходи є запорукою
неперервності транспортних зв’язків – необхідною умовою сталого економічного
розвитку.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Запропонована інженерна методика перша і єдина серед країн СНД,
яка дає можливість багаторічного прогнозування руслових деформацій.
Технологічні ключові слова:
2.8.6. Дорожня справа / системи управління.
9.5. Довідкові матеріали.
Додаткова інформація:
Інженерна методика визначення руслових деформацій в зоні впливу
мостових переходів дає можливість як багаторічного прогнозування
після проходження серії паводків з врахуванням залишкового розмиву,
так і визначення окремо максимального розмиву після проходження
одного розрахункового паводку.
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
свідоцтвом про реєстрацію авторського права Державної служби
інтелектуальної власності України № 53131 від 14.01.2014р.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги:
1) інженерно-технічні послуги;
5) консалтинг;
7) інші послуги (не згадані в інших місцях)
Існуючі та потенційні області застосування:
Проектування мостових переходів

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Адаптація до потреб замовника
Розробка та виготовлення на замовлення
Технічне консультування
Технічне обслуговування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
підприємства і організації дорожньої галузі
Область діяльності партнера:
проектування мостових переходів
Задачі партнера:
фінансування адаптації методики до умов партнера
Яким країнам надається перевага:
країни СНГ

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова,1
Місто/Країна:
Київ, Україна
Контактна особа (ПІБ):
Ткачук Сергій Григорович
Відділ/Департамент:
Кафедра «Мости та тунелі»
Телефон:
380442807978
E-mail:
kproekt@mail.ru

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович