Багатофункціональна установка для магнітотермохімічної обробки металевих виробів в сильних магнітних полях

1. Загальний опис:
Заголовок:
Багатофункціональна установка для магнітотермохімічної 
обробки металевих виробів в сильних магнітних полях.
Анотація пропозиції :
Фахівцями в області магнітотермохімічної обробки металів 
університету в м.Києві розроблено пристрій, що відноситься 
до області створення спеціалізованих пристроїв з сильними 
імпульсними магнітними полями для магнітної, термічної, 
термохімічної та магнітно-термічної обробки металевих 
виробів. Зовнішнє магнітне поле використовується для 
інтенсифікації дифузійного насичення поверхонь металевих 
виробів хімічними елементами.  Науковці зацікавлені в 
співпраці з підприємствами в галузі машинобудування.
Опис пропозиції:
В основу винаходу поставлено задачу створення 
багатофункціональної установки, яка дозволяла б 
інтенсифікувати процеси термічної та хіміко-термохімічної 
обробки металів за рахунок суттєвого присокорення 
дифузійного насичення поверхневих шарів металевих 
виробів необхідними хімічними елементами, істотно 
покращувала б якість зміцнених покриттів та збільшувала 
б фізико-механічні властивості металів, насамперед 
зносостійкість, жаростійкість та стійкість проти корозії.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Багатофункціональна установка для магніто-термохімічної 
обробки металевих виробів в сильних магнітних полях, 
яка містить блок випрямлячів і соленоїд, сполучені між 
собою за допомогою комутаційного блока, яка відрізняється 
тим, що додатково має програмний блок для встановлення 
довготривалості та шпаруватості імпульсів струму 
живлення соленоїда і термічну камеру. Деталі машин, 
які зміцненні боруванням за антикорозійними властивостями 
наближаються до коштовних високолегованих сталей та 
мають високу якість зміцнених робочих поверхонь.
Технологічні ключові слова:
1.1.7. Магнітні та надпровідні матеріали / пристрої
2.7.10. Метали і сплави
2.2.2. Покриття
2.2.14. Обробка поверхонь (фарбування, гальваніка, 
полірування, хімічне та фізичне осадження з газової фази)
Додаткова інформація:
Запропонована багатофункціональна установка для обробки 
металевих виробів в сильних магнітних полях дозволяє 
вести магнітну, термохімічну та магніто-термохімічну 
обробку металевих виробів, в результаті чого вироби 
набувають заданих фізикомеханічних властивостей.
Поточна стадія розвитку:
Промисловий зразок
Додаткова інформація:
активна потужність споживана установкою дорівнює 
7,35  кВт, що в 10 разів менше ніж в установці, 
що створює аналогічну напруженість магнітного поля, 
наведеній в роботі Ю.А.Масалова та ін. Установки для 
ОІМП і результати застосування  методу в промисловості.
Права інтелектуальної власності:
Отримано патент
Промисловий зразок
Коментарі:
Патент на винахід №78052. Дмитриченко М.Ф., 
Карандаков Г.В., Барилович Л.П 
Багатофункціональна установка для магнітотермохімічної 
обробки металевих виробів в сильних магнітних полях. 
15.02.2007. Бюл. №2.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
8.1. Матеріали і хімікати 
8.3. Промислове устаткування і машини
Існуючі та потенційні області застосування:
Установка може бути використана в машинобудуванні, 
приладободуванні, ремонтному виробництві для 
зміцнення металевих виробів насамперед, для 
підвищення зносостійкості, жаростійкості та 
стійкості проти корозії.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Випробування нових застосувань
Адаптація до потреб замовника
Комерційна угода з технічним сприянням:
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
технічні заводи по обробці металів та сплавів.
Область діяльності партнера:
машинобудування, приладобудування, ремонтне виробництво.
Задачі партнера:
практична реалізація.
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни ЄС.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м. Київ, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ
Контактна особа (ПІБ):
Савчук Анатолій Миколайович
Відділ/Департамент:
Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства
Телефон:
(044) 280-18-86
E-mail:
tolik_savchuk@bigmir.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович