Оцінювання та розподіл ризику інвестиційного проекту між його учасниками

1. Загальний опис:
Заголовок:
Оцінювання та розподіл ризику інвестиційного проекту між його
учасниками
Анотація пропозиції :
Вищий навчальний заклад з Києва (Україна) пропонує методику
оцінки імовірних втрат у вартісних вимірниках від реалізації інвестиційних
проектів у будівництво (реконструкцію) об’єктів основних засобів та
економічне обґрунтування його розподілу між учасниками інвестиційного
проекту. Запропонована методика спирається на використання
економіко-математичної моделі оцінювання очікуваних грошових
потоків від проекту.
Опис пропозиції:
Методика призначена як для приватних інвесторів, так й для органів
державного управління усіх рівнів, до компетенції яких входять питання
інвестування із залученням приватних інвесторів.
Методика дозволяє на основі обчислення очікуваних грошових потоків
від проекту визначити імовірні втрати від його реалізації та обґрунтувати
їх розподіл між учасниками проекту. Запропонована економіко-математична
модель передбачає врахування мінливості чинників, що впливають на
формування грошових потоків від проекту, а саме: вартості об’єкта будівництва
(реконструкції) (будівельних матеріалів, роботи машин та механізмів, витрат
на оплату праці), експлуатаційних витрат, доходів від експлуатації об’єкта,
вартості залучення кредитів тощо.
Модель може бути підлаштована з урахуванням галузевих особливостей
будівництва та експлуатації об’єкта (транспортна інфраструктура, рухомий
склад, промислові виробництва, обладнання, туристично-рекреаційні
об’єкти, торгівельно-розважальні заклади, готельно-ресторанні комплекси
тощо). Спирається на схему проектного фінансування.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Запропонована методика дає можливість інвесторам об’єктивно оцінити
можливі втрати від реалізації потенційного інвестиційного проекту,
прийняти рішення щодо доцільності участі у ньому та обґрунтувати
розподіл ризику між учасниками проекту.
Технологічні ключові слова:
2.3.  Управління процесами, логістика
2.8.  Транспортна інфраструктура
10.1.2. Оцінка ризику
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Інше – Методична розробка готова. Може потребувати
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.1. Транспорт, перевезення
9.2. Фінанси, страхування, нерухомість
5) Інвестиційні групи
9.3. Послуги
5) Консалтинг
9.4. Виробництво
9.7. Будівництво і будівельна продукція
Існуючі та потенційні області застосування:
Інвестиційні проекти, що передбачають нове будівництво, реконструкцію,
розширення, оновлення об’єктів основних засобів. Методика може бути
використана у галузях: транспортної інфраструктури, житлового та
промислового будівництва, промислового виробництва, туристично-рекреаційної
сфери, будівництва (реконструкції) торгівельно-розважальних закладів тощо.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Технічна кооперація:
Адаптація до потреб замовника
Комерційна угода з технічним сприянням:
Розробка та виготовлення на замовлення
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
1)    приватні інвестори, що розглядають потенційні проекти будівництва,
реконструкції, розширення, оновлення об’єктів основних засобів,
2)     державні органи управління всіх рівнів.
Область діяльності партнера:
інвестиції у будівництво, виробництво, надання послуг
Задачі партнера:
надання інформації про галузеві особливості інвестиційного проекту,
що передбачається реалізувати
Яким країнам надається перевага:
Україна, Білорусь, Молдова, Грузія, Казахстан, країни ЄС, Канада,
Австралія, США, КНР, Індія, Бразилія.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова,1
Місто/Країна:
Київ, Україна
Контактна особа (ПІБ):
Бондар Наталія Миколаївна
Відділ/Департамент:
кафедра менеджменту
Телефон:
044 2808438
E-mail:
Ruta2000@ukr.net
URL: http://www.ntu.kar.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович