Методика техніко-економічної оцінки ефективності проектів державно-приватного партнерства в дорожній галузі

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методика техніко-економічної оцінки ефективності проектів державно-приватного
партнерства в дорожній галузі
Анотація пропозиції :
Транспортний університет в м. Київ виконав дослідження щодо розвитку
державно-приватного партнерства як складової управління проектами в
дорожньому виробництві та розробив методику, що призначена для використання
органами державного управління автомобільними дорогами. Розробники методики
шукають інвесторів для виконання подальшого дослідження у сфері розвитку та
впровадження державно-приватного партнерства у дорожній галузі.
Опис пропозиції:
Метою дослідження було формування перспективних форм і моделей
державно-приватного партнерства як складової управління проектами та
визначення основних проблем їх впровадження в Україні на основі проведення
аналізу іноземного досвіду реалізації подібних партнерств.
Під час виконання досліджень на основі аналізу й узагальнення іноземного досвіду
реалізації проектів в рамках державно-приватного партнерства (ДПП) були розроблені рекомендації, що призначені для використання органами державного управління
автомобільними дорогами при підготовці і оцінці ефективності проектів ДПП, що будуть реалізуватися в дорожній галузі. Рекомендації отримали погодження Державного
агентства автомобільних доріг України (Укравтодор), Державного підприємства
«Укрдорінвест» та пройшли Науково-технічну раду ДерждорНДІ. Вони можуть
застосовуватися при розробці та реалізації проектів ДПП на будівництво доріг
та транспортних споруд; експлуатаційне утримання; дорожньо-транспортної
інфраструктури; екологічних проектів в дорожній галузі; проектів, заснованих
на вирішенні питань ефективного використання земельних ресурсів, відведених
під дорожню мережу; проектів соціального розвитку регіону.
Науковий колектив транспортного університету (м.Київ) є досвідченим виконавцем
багатьох НДР як на замовлення Міністерства освіти і науки України, так по
господарчій тематиці. За час роботи науковим колективом структурного підрозділу
транспортного університету успішно виконано та передано замовнику біля 90
науково-дослідних робіт.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Впровадження результатів НДР дозволить встановити процеси взаємодії партнерів, застосовувати специфічні особливості складання техніко-економічного обґрунтування проектів, визначати програму дій щодо виявлення і мінімізації ризиків проектів державно-приватного партнерства в дорожній галузі. Таке партнерство для держави означає збереження мережі доріг з її складною інфраструктурою, додаткове джерело фінансування (включаючи концесійні збори) і, як наслідок, зменшення навантаження на бюджет.
Технологічні ключові слова:
2.8.6. Дорожня справа / системи управління.
9.5. Довідкові матеріали.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Рекомендації щодо розвитку системи ДПП
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги:
1) інженерно-технічні послуги;
5) консалтинг;
7) інші послуги (не згадані в інших місцях)
9.4. Виробництво:
8) інше виробництво (не згадане в інших місцях)
Існуючі та потенційні області застосування:
Розроблені в рамках виконання НДР рекомендації щодо розвитку
державно-приватного партнерства як складової управління проектами в
дорожньому виробництві можуть бути ефективно використані в дорожній галузі.

3.Співробітництво:
Технічне консультування
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
підприємства і організації дорожньої галузі, органи державного управління
автомобільними дорогами
Область діяльності партнера:
управління автомобільними дорогами, виконавець дорожньо-ремонтних робіт
Задачі партнера:
інвестування досліджень, участь у підготовці спеціалізованої методичної
документації з державно-приватного партнерства

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м.Київ, вул.Суворова, 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
професор  Ліпський Г.Є.,
доцент Харченко А.М.
Відділ/Департамент:
Кафедра управління виробництвом і майном
Телефон:
(044)280-7909
E-mail:
anna-x3@ukr.net
URL: http://www.ntu.kar.net/

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович