Система обґрунтування параметрів ефективності функціонування платних автомобільних доріг

1. Загальний опис:
Заголовок:
Система обґрунтування параметрів ефективності функціонування платних 
автомобільних доріг
Анотація пропозиції:
Фахівці університету в м. Києві розробили систему регулювання та контролю за 
ціноутворенням на ринку платних автомобільних доріг, яка передбачає обґрунтування
плати за проїзд з урахуванням їх диференціації залежно від категорії користувачів 
платним проїздом, застосування не фінансових засобів компенсації витрат концесіонера 
на будівництво і експлуатацію доріг за час оренди, впровадження контролю за виконанням 
умов угоди, а також за повнотою обліку обсягів наданих послуг.
Опис пропозиції:
Основу проекту складає методика визначення плати за проїзд автомобільною дорогою, яка 
покриває потенційно можливі вигоди споживача за користування платною дорогою у вигляді 
економії часу, палива, зменшення зносу шин та іншого, а також забезпечує економію 
бюджетних коштів від зменшення видатків на природоохоронні заходи.  Іншим джерелом 
компенсації витрат концесіонера на будівництво і експлуатацію доріг пропонується надання 
права на освоєння придорожньої інфраструктури з урахуванням формульного (дольового) 
розподілу прибутку від експлуатації цих об'єктів. Пропонується також механізм погодження 
інтересів суб'єктів партнерства з урахуванням взаємоконтролю за виконанням умов угоди.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Запропоновані нові принципи визначення тарифів та розподілу отриманого прибутку, які 
спрямовані на гармонізацію інтересів всіх учасників приватно-державного партнерства. 
Реалізація проекту дозволяє створити нові робочі місця, підвищити рівень зайнятості в 
регіоні, сприяти поліпшенню екологічної безпеки, підвищити якість надання транспортних 
послуг, залучити приватні інвестиції для реалізації соціально значимих і економічно 
необхідних проектів.
Технологічні ключові слова:
1.2.15. Управління знаннями, управління процесами; 1.3.3. Використання в сфері 
транспорту та логістики
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Є бізнес-план
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
7.5.7. Послуги проїзду платними дорогами;  
7.6. Автодорожні послуги; 
9.1. 2. Перевезення автотранспортом; 
9.2.5. Інвестиційні групи; 
9.3.5. Консалтинг
Існуючі та потенційні області застосування:
Система обґрунтування параметрів ефективності функціонування платних автомобільних 
доріг може ефективно використовуватись інвесторами, підприємствами дорожньо-транспортного 
комплексу, загальнодержавними і місцевими органами влади, автоперевізниками і споживачами 
послуг.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Адаптація до потреб замовника
Розробка та виготовлення на замовлення
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
інвестори, підприємства дорожньо-транспортного комплексу, муніципальні органи влади, 
автоперевізники;
Область діяльності партнера:
виробник автодорожніх послуг
Задачі партнера:
вибір та впровадження ефективної моделі державно-приватного партнерства в дорожньому 
господарстві і формування тарифів за проїзд, що адаптовані до реальних умов
Яким країнам надається перевага : 
Україна, Польща, Литва, Грузія

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул.. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ, Україна 01010
Контактна особа (ПІБ):
Жулин Ольга Володимірівна
Відділ/Департамент:
кафедра фінансів, обліку і аудиту
Телефон:
280-99-37, 0965112929
E-mail:
finkaf@ntu.edu.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмітрієв М.М.