Методика визначення ефективності функціонування автомобільних доріг

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методика визначення ефективності функціонування автомобільних доріг
Анотація пропозиції :
Фахівцями технічного університету м. Києва пропонується методика 
визначкння ефективності  функціонування мережі доріг, що допомагає 
обґрунтовувати необхідні обсяги фінансування робіт з будівництва, 
реконструкції та утримання автомобільних доріг загального 
користування.  Автори шукають партнерів для реалізації спільних 
проектів по удосконаленню функціонування автомобільних доріг
Опис пропозиції:
Робота виконана в напрямку заходів щодо підвищення ефективності 
функціонування мережі автомобільних доріг загального користування 
в єдиній транспортній системі держави на основі прогнозування 
макроекономічних показників розвитку суспільства та економіки, 
з урахуванням фінансової, кредитної та податкової політики держави, 
специфіки дорожнього господарства країни, вартості й термінів 
будівництва та витрат на утримання автомобільних доріг, а також 
інших соціально-економічних мікро- та макроекономічних показників
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Підвищення ефективності функціонування мережі автомобільних доріг 
загального користування дозволить зробити конкурентоздатною 
економіки країни серед інших держав ЄС.
Технологічні ключові слова:
2.8. Транспортна інфраструктура
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Подана заявка на патент 
Коментарі:
Подана заявка на патент в Україні

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.1. Транспорт, перевезення
Існуючі та потенційні області застосування:
Транспортні технології, транспортні системи, перевезення, 
автомобільні дороги

3.Співробітництво:
Виробнича згода (субпідряд та спільний підряд):
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Підприємства автомобільного транспорту, законодавчі 
органи, ВУЗи
Область діяльності партнера:
автомобілебудування
Задачі партнера:
впровадження методики
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни СНД

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
м. Київ/ Україна
Контактна особа (ПІБ):
Поліщук Володимир Петрович
Відділ/Департамент:
кафедра ТС та БДР
Телефон:
044 280-48-85
E-mail:
v_polischuk@mail.ru
URL: http://www.ntu.kar.net/

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович