Методичні вказівки. Якість машин

Опис пропозиції: Зміст методичних вказівок орієнтовано на формування у студентів знань та практичних навичок, що сприятиме подальшому ефективному їх використання у професійному середовищі. В методичних вказівках надана інформація про визначення показників якості машин, визначення законів розподілу напрацювання на відмову, оцінювання

«Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Стилістика англійської мови» для студентів ІV курсу денної форми навчання за спеціальністю 035 «Філологія», галузь знань 03 «Гуманітарні науки»

Опис пропозиції : Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Стилістика англійської мови» розроблені з метою забезпечення їх ефективної підготовки до семінарських занять та організації їх самостійної роботи, що передбачає вивчення теоретичного матеріалу, а також оволодіння вміннями

«Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Практика перекладу з основної іноземної мови (усний / письмовий)» для студентів ІV курсу денної форми навчання за спеціальністю 035 «Філологія» галузь знань 0203 «Гуманітарні науки»

Опис пропозиції: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Практика перекладу з основної іноземної мови (усний / письмовий)» розроблені з метою допомогти студентам здійснити перехід від керованої викладачем аудиторної роботи з перекладу до повністю самостійного перекладацького процесу з професійним

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Філософія техніки» для студентів денної форми навчання спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт» та 015 «Професійна освіта (транспорт)»

Опис пропозиції: У методичній розробці викладена програма курсу «Філософія техніки» у відповідності з рекомендаціями МОН України. Подані плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи. До кожної теми визначено обсяг завдань для індивідуальної роботи, наведено список рекомендованої літератури, в тому числі