ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

2 листопада 2016 року в НТУ відбувся семінар «Система трансферу енерго- та ресурсозберігаючих технологій для розвитку дорожньо-транспортного комплексу України як інструмент комерціалізації науково-технічних розробок».

11В роботі семінару прийняли участь технологічні менеджери кафедр НТУ, науковці, молоді вчені, магістри та аспіранти.

22Роботу семінару розпочав перший проректор-проректор з наукової роботи Дмитрієв Микола Миколайович. Він презентував учасникам науковий відділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, створений в січні 2016 року. Відділ є науковим підрозділом Науково-дослідного інституту «Проблем транспорту і будівельних технологій» університету і здійснює свою діяльність в єдиному комплексі наукової, науково-технічної, науково-дослідної діяльності, підпорядковується першому проректору-проректору з наукової роботи та директору НДІ. Проректор акцентував увагу присутніх на основних завданнях відділу: охорона і ефективний захист результатів наукових розробок університету (отримання патентів на винаходи, корисні моделі та інші об’єкти інтелектуальної власності), впровадження їх у виробництво та комерціалізації.

33Роботу семінару продовжив директор Науково-дослідного інституту «Проблем транспорту і будівельних технологій» НТУ Корпач Анатолій Олександрович, який доповів про результати наукової діяльності університету за десять місяців поточного року.

44Продовжилася робота семінару доповіддю техніка І категорії відділу Покшевницької Тетяни Василівни «Система трансферу енерго- та ресурсозберігаючих технологій для розвитку дорожньо-транспортного комплексу України як інструмент комерціалізації науково-технічних розробок». Вона підкреслила, що Система спрямована на створення сприятливого середовища для наступної генерації та просування інноваційних проектів від початкової ідеї до безпосередньої комерціалізації готового продукту та є ефективним інструментом для накопичення та систематизації інформації про учасників та їхні розробки.

Присутні на заході прийняли участь у обговоренні доповіді та дискутували щодо актуальних проблем розвитку галузі трансферу технологій.