Удосконалення систем регулювання потужності бензинових двигунів автомобілів, що знаходяться в експлуатації, застосуванням системи відключення групи циліндрів

1. Загальний опис:
Заголовок:
Удосконалення систем регулювання потужності бензинових двигунів автомобілів, 
що знаходяться в експлуатації, застосуванням системи відключення групи циліндрів.
Анотація пропозиції :
Група вчених у м. Києві, пропонує проект заходів щодо поліпшення паливної 
економічності та екологічних показників бензинових двигунів застосуванням 
системи регулювання потужності відключенням групи циліндрів. Автори шукають 
партнерів для реалізації спільних проектів по удосконаленню системи відключення 
циліндрів, проведення експериментальних досліджень, пошуку можливостей 
практичного застосування системи на автомобілях, що знаходяться в експлуатації.
Опис пропозиції:
Пропонується удосконалена система регулювання потужності відключенням групи 
циліндрів для двигунів з системою впорскування бензину і зворотнім зв’язком. 
Система відключення циліндрів не порушує параметрів роботи процесора керування 
живленням і запалюванням двигуна та призначена для застосування на автомобілях, 
які знаходяться в експлуатації. Відключення циліндрів відбувається без зміни 
параметрів газообміну двигуна. Для зменшення вмісту у відпрацьованих газах оксидів 
азоту NOx застосовують систему рециркуляции відпрацьованих газів.
Автори пропонують проведення теоретичних та експериментальних досліджень впливу 
методу регулювання потужності відключенням групи циліндрів на паливну економічність 
та екологічні показники бензинових двигунів.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Впровадження запропонованих рішень, методик та алгоритмів дозволяє забезпечити 
замовника технічними засобами для можливості проведення теоретичних досліджень 
та експериментальних випробувань для визначення паливної економічності та екологічних 
показників бензинових двигунів при застосуванні системи регулювання потужності 
відключенням групи циліндрів.
Технологічні ключові слова:
відключення циліндрів, паливна економічність, шкідливі викиди, екологічні показники, 
газообмін
Додаткова інформація:
Розрахункові дослідження проводяться на математичних моделях, створених для визначення показників двигуна при використанні системи регулювання потужності з відключенням групи циліндрів..
Розрахунки проводяться як для усталених навантажувальних режимів, так і для динамічних неусталених режимів, які є
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
ДКР, проектно-кошторисна документація
Права інтелектуальної власності:
Отримано патент
Авторські права ( copyright )

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.9.1. Конструювання транспортних засобів;
4.3.1. Вугіль і вуглеводні;
10.2.3. Екологія.
Існуючі та потенційні області застосування:
Результати наукової діяльності кафедри можуть застосовуватись на 
підприємствах автомобільного транспорту, автомобільно збиральних та 
двигунобудівних підприємствах. Наукові досягнення можна використовувати 
у навчальному процесі ВУЗів.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Спільна подальша розробка
Випробування нових застосувань
Виробнича згода (субпідряд та спільний підряд):
Зміна існуючих технологій потенційного партнера
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
підприємства автомобільного транспорту, ВУЗи
Область діяльності партнера:
автомобілебудування, обслуговування автомобільного транспорту

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м. Київ, Суворова 1,
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Сирота Олександр Вадимович
Відділ/Департамент:
Кафедра «Двигуни і теплотехніка»
Телефон:
2804716
E-mail:
kafedradvzntu@gmail.com

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Сирота Олександр Вадимович