INNOVATION MARKET

Innovation Market21-24 листопада 2017 року Національний транспортний університет прийняв участь у Міжнародному форумі «INNOVATION MARKET», організованому Міністерством освіти і науки, Міністерством економічного розвитку і торгівлі разом з НАНУ та провідними вищими навчальними закладами України. Цього року «INNOVATION MARKET» став місцем зустрічі новаторів, винахідників, виробників провідних інноваційних технологій, авторів Startup- проектів з представниками підприємств – потенційних споживачів, зацікавлених в технологічному оновленні виробничих процесів, акселераторами інвестиційних проектів, експертами в різних галузях економіки, консультантами у сфері захисту інтелектуальної власності, представниками авторитетних інвестиційно-фінансових установ України та Китаю, з політичними лідерами України.
На стенді Національного транспортного університету були представлені результати науково-дослідних робіт за 2016-2017 роки. Метою участі було налагодження ділових контактів з вітчизняними та зарубіжними партнерами для трансферу технологій з метою їх комерціалізації та просуванню на національні та міжнародні ринки.
За участь у форумі університет отримав Сертифікат «Innovation Market».