Реєстрація технологій

Форма реєстрації технологічної пропозиції:

1. Загальний опис:
Заголовок (не більше 200 знаків):

Анотація пропозиції (не більше 500 знаків):

Опис пропозиції (не менше 300 знаків):

Інноваційні аспекти та переваги пропозиції (не менше 50 знаків):

Технологічні ключові слова (не більше 500 знаків):

Додаткова інформація (технічні подробиці, не більше 500 знаків)

Поточна стадія розвитку:
Додаткова інформація:
Інше (вказати):

Права інтелектуальної власності:

Інше (вказати):

Коментарі (вкажіть країну та тип патентної заявки, поясніть інші типи прав ІВ, обов'язкове поле, не більше 500 знаків):

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань (не більше 500 знаків):

Існуючі та потенційні області застосування (не більше 500 знаків):

3.Співробітництво:


Коментарі:
Тип шуканого партнера:

Область діяльності партнера:

Задачі партнера:

Яким країнам надається перевага :

Додаткова інформація (посилання):

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:


Інше (вказати):

Тип:
Інше (вказати):

Розмір організації (кількість співробітників):

5. Контактна інформація:
Організація

Адреса

Місто/Країна

Контактна особа (ПІБ)

Відділ/Департамент

Телефон

Факс

E-mail

URL: http://

6. Повноваження
Уповноважена особа

Цим підтверджую достовірність інформації, що міститься в даній формі, і даю згоду -
- на розповсюдження інформації в даній формі або в електронному вигляді в різноманітних базах даних та мережах ( в т.ч. інформаційно-комунікаційних) на території України та за кордоном;
- на надання доступу до данної інформації зацікавленим особам.