Category Archives: Технологічні пропозиції

Удосконалення організації перевезень пасажирів на маршрутах міської пасажирської транспортної системи за якісною складовою

Опис пропозиції: Теоретичне узагальнення й нове практичне вирішення наукової задачі з удосконалення організації перевезень пасажирів на маршрутах МПТС за критеріями якості включає в себе: розробку алгоритму удосконалення організації перевезень пасажирів міським громадським транспортом на основі розробки основних критеріїв якості обслуговування;

Методичні вказівки до виконання практичних робіт. Управління ланцюгом постачань

Опис пропозиції: Зміст методичних вказівок орієнтовано на формування у студентів знань та практичних навичок, що сприятиме подальшому ефективному їх використання у професійному середовищі. В методичних вказівках надана інформація про управління матеріальними потоками з залученням автомобільного транспорту, методи і форми організації

Методологія формування раціональної структури транспортних систем в агропромисловому виробництві

Опис пропозиції: Нова технологія формування раціональної структури транспортних систем забезпечує: розв’язання задачі надійного функціонування зернових збирально-транспортних систем в ринкових умовах; розв’язання задачі ритмічної і безперебійної роботи збирально-транспортних комплексів з дотриманням визначеного рівня економічних показників; врахування особливостей виконання технологічних перевезень зернових

Рекомендаціі з використання готових ущільнювачів швів цементобетонного покриття

Опис пропозиції: Основу рекомендацій складають технології виконання герметизації швів цемен-тобетонних покриттів автомобільних доріг загального користування готовими ущі-льнювачами без використання гарячих бітумо-полімерних мастик в погодно-кліматичних умовах України, розрахунок величини  деформації в зоні швів, реко-мендації за розмірами порожнини шва,  оновленому підходу до