Category Archives: Підручники

Комплексне проектування / Підручник.

Опис пропозиції: Комплексне проєктування – це логічний підхід до розробки товару, а отже, немає обмежень на його використання при розробленні і створенні послуг. Розроблення і створення концепції послуги і системи її поставки невіддільні одна від одної. Це потужний стимул, щоб

Механізація процесів будівництва доріг з цементованим покриттям В підручнику розглянуті вимоги до цементного бетону і його складових

Опис пропозиції: В підручнику розглянуті вимоги до цементного бетону і його складових. Наведено порядок розрахунку складу цементного бетону. Висвітлені сучасні уявлення про структуру, роль компонентів, технологічні властивості та фактори, що впливають на якість бетонної суміші. Відображені сучасні погляди на процеси

Теорія обертових машин

Опис пропозиції: В основу підручника покладено лекції, що читають автори підручника протягом багатьох років у Київському національному університеті будівництва і архітектури, НУВГП та Національному транспортному університеті студентам машинобудівних, технологічних та інших технічних спеціальностей, які вивчають принципи розрахунку, проектування та експлуатації

Підручник «Механізація процесів будівництва доріг з цементобетонним покриттям»

Опис пропозиції: Механізація процесів будівництва доріг з цементобетонним покриттям є одним з найбільш важливих питань при підготовці бакалаврів та магістрів за напрямом підготовки 192 ″Будівництво і цивільна інженерія″ та 133 ″Галузеве машинобудування″. В підручнику розглянуті технологічні особливості виготовлення дорожніх цементних