Category Archives: Підручники

Підручник з технічної механіки рідини для студентів спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

Опис пропозиції: У підручнику наділено увагу гідравлічним опорам та витіканню рідини крізь отвори і насадки. Описано напірний рух рідини у трубопроводах та гідравлічний удар, наводяться розрахунки трубопроводів. Підручник містить питання та задачці для самоперевірки , лабораторні та розрахунково-графічні роботи. Для

Практикум із дисципліни «Фінанси, гроші та кредит»

Опис пропозиції: Практикум містить теоретичні та практичні матеріали дисципліни, зокрема: задачі щодо визначення інфляції, структуризації грошової маси, грошово-кредитної мультиплікації та монетизації економіки, а також  використання різних типів і видів кредитування з урахуванням типових схем їх погашення. Для перевірки теоретичного матеріалу

Комплексне проектування / Підручник.

Опис пропозиції: Комплексне проєктування – це логічний підхід до розробки товару, а отже, немає обмежень на його використання при розробленні і створенні послуг. Розроблення і створення концепції послуги і системи її поставки невіддільні одна від одної. Це потужний стимул, щоб

Механізація процесів будівництва доріг з цементованим покриттям В підручнику розглянуті вимоги до цементного бетону і його складових

Опис пропозиції: В підручнику розглянуті вимоги до цементного бетону і його складових. Наведено порядок розрахунку складу цементного бетону. Висвітлені сучасні уявлення про структуру, роль компонентів, технологічні властивості та фактори, що впливають на якість бетонної суміші. Відображені сучасні погляди на процеси