Category Archives: Навчальні посібники

Навчальний посібник «Екологія та автомобільний транспорт»

Опис пропозиції: Навчальний посібник присвячений детальному вивченню за допомогою кількісних методів основ, структури та функціонування природних та створених людиною систем. Сучасний стан довкілля визначають як стан глобальної екологічної кризи і необхідним для людства зараз є формування екологічної свідомості, культури і

Навчальний посібник «Теоретичні основи теплотехніки»

Опис пропозиції: Навчальний посібник призначений для вивчення дисциплін «Теплотехніка» та «Теоретичні основи теплотехніки» – освоювання майбутніми фахівцями інженерних напрямів основних законів перетворення хімічної енергії палива в механічну, принципів роботи теплових двигунів, холодильних машин і компресорів, елементів газової динаміки, теоретичних основ

Ергономіка

Опис пропозиції: Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців спеціальності 022 «Дизайн». Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: В навчально- методичному посібнику розглянуто розробку методів обліку людських факторів при модернізації діючої і створенні нової техніки і технології, а також відповідних умов діяльності. Тип