Category Archives: Навчальні посібники

Облік коштів і розрахунків в ІС «BAS Бухгалтерія КОРП»: навчально-методичний посібник з дисципліни «Програмні продукти облікової роботи» перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Опис пропозиції: Навчально-методичний посібник містить практичні рекомендації з налаштування об’єктів конфігурації програмного забезпечення для обліку грошових коштів і розрахунків в програмі «BAS Бухгалтерія КОРП», зокрема довідників «Банки», «Банківські рахунки», «Контрагенти», «Валюти» та інших; розглянуто процес автоматизації імпорту платіжних доручень з

Лабораторний посібник-практикум з дисциплін «Конструювання і випробування гідроприводів» та «Експлуатація і випробування дорожніх машин» для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»

Опис пропозиції: В посібнику викладено основні відомості про гідравліку, як науку, приведено опис конструкції та роботи основних гідравлічних машин гідрооб’ємного приводу, рідин, що використовуються під час роботи з ними. Дано основні позначення на гідравлічних схемах приводів машин з прикладом гідравлічної

Макетування. Навчальний посібник

Опис пропозиції: Вивчення закономірностей утворення форми, принципи та методи художнього конструювання, які направлені на створення конструкції, технології виготовлення й властивостей основних матеріалів з урахуванням естетичних факторів. Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Пошук та виконання у художньому проєктуванні виробів як єдиної форми

Основи наукових досліджень. Навчальний посібник.

Опис пропозиції: Систематизована інформація про історію розвитку науки, методологію, методику та технології організації проведення наукових досліджень в технічному проектуванні та дизайні. Спрямування майбутніх магістрів дизайну до поглиблення своїх знань, прагнення подальшого інтелектуального розвитку та самовдосконалення. Вміти обґрунтовувати наукову проблему; будувати науковий