Category Archives: Навчальні посібники

Макетування. Навчальний посібник

Опис пропозиції: Вивчення закономірностей утворення форми, принципи та методи художнього конструювання, які направлені на створення конструкції, технології виготовлення й властивостей основних матеріалів з урахуванням естетичних факторів. Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Пошук та виконання у художньому проєктуванні виробів як єдиної форми

Основи наукових досліджень. Навчальний посібник.

Опис пропозиції: Систематизована інформація про історію розвитку науки, методологію, методику та технології організації проведення наукових досліджень в технічному проектуванні та дизайні. Спрямування майбутніх магістрів дизайну до поглиблення своїх знань, прагнення подальшого інтелектуального розвитку та самовдосконалення. Вміти обґрунтовувати наукову проблему; будувати науковий

Навчально-методичний посібник «Digital-технології облікових та фінансово-аналітичних процесів на транспортних підприємствах»

Опис пропозиції: Узагальнено сутність та види сучасних digital-технологій в обліку і оподаткуванні та теоретичні основи обліку в обліковому процесі на підприємстві. Розкрито зміст облікової політики як основної складової облікового процесу й організації документування операцій та документопотоку. Розглянуто порядок облікового процесу

Навчальний посібник. Автомобілі. Основи конструкції, теорія

Опис пропозиції: Автомобільний транспорт є частиною розвинутої транспортної системи України. Світовий автомобільний парк складається з сотень мільйонів одиниць автомобільних транспортних засобів. Головною метою розробки навчального посібника з основ конструкції та теорії автомобілів є професійна підготовка майбутнього спеціаліста до вирішення складної