Category Archives: Навчальні посібники

Навчальний посібник. Автомобілі. Основи конструкції, теорія

Опис пропозиції: Автомобільний транспорт є частиною розвинутої транспортної системи України. Світовий автомобільний парк складається з сотень мільйонів одиниць автомобільних транспортних засобів. Головною метою розробки навчального посібника з основ конструкції та теорії автомобілів є професійна підготовка майбутнього спеціаліста до вирішення складної

Навчальний посібник. Прикладна теорія руху автопоїзда

Опис пропозиції: Головною метою розробки навчального посібника з прикладної теорія руху автопоїзда є якісна професійна підготовка майбутнього спеціаліста, надання практичних знань щодо вирішення складної задачі з вибору типу рухомого складу для виконання вантажних перевезень у міжміському та міжнародному сполученнях. Розробки

Планы семинарских занятий и задания для самостоятельной работы по «Социологии» для студентов дневной формы обучения специальности 275 «Транспортные технологии (автомобильный транспорт)» Центра международного образования

Опис пропозиції: можна використати анотацію підручника: Методическое пособие предназначено для студентов дневной формы обучения специальности 275 «Транспортные технологии (автомобильный транспорт)» Центра международного образования. Включает общие положения, вопросы к семинарским занятиям, задания для самостоятельной и индивидуальной работы, перечень рекомендованной литературы по

Навчальний посібник «Екологія та автомобільний транспорт»

Опис пропозиції: Навчальний посібник присвячений детальному вивченню за допомогою кількісних методів основ, структури та функціонування природних та створених людиною систем. Сучасний стан довкілля визначають як стан глобальної екологічної кризи і необхідним для людства зараз є формування екологічної свідомості, культури і