Category Archives: Монографії

Монографія «Акустика автомобіля»

Опис пропозиції: У даній монографії детально були розглянуті наступні питання: шкідливий вплив шуму та вібрації на здоров’я людини; коротка теорія акустики; джерела шуму та вібрації автомобіля; шумозахисні споруди; класифікація глушників шуму відпрацьованих газів ДВЗ та розроблений запатентований глушник і його

Монографія «Феномен релігійної девіації: теретичні нариси»

Опис пропозиції: У монографії компетентно і зважено аналізується феномен релігійної девіації (переважно на прикладі християнства): його природа, соціокультурна детермінація, функції; охарактеризовані девіантогенні впливи релігійного середовища; показана специфіка релігійних норм і санкцій та їх зв’язок із релігійно-девіантною поведінкою; виділені основні типи

Монографія «Формування маркетингової домінанти в стратегії розвитку автотранспортного підприємства»

Опис пропозиції: Монографія складається з трьох частин: теоретичних аспектів формування та реалізації маркетингової складової стратегії розвитку автотранспортних підприємств, аналізу сучасної практики застосування інструментарію маркетингу на підприємствах автотранспорту в Україні та визначення напрямів удосконалення маркетингу в діяльності підприємств автомобільного транспорту в