Category Archives: Монографії

Інженерна методика прогнозування багаторічних руслових деформацій в зоні впливу мостових переходів

Опис пропозиції: Розроблена інженерна методика визначення загального розмиву в системі прогнозування багаторічних руслових деформацій в зоні впливу мостових переходів. Представлені моделі для максимального та залишкового розмиву із застосовуванням лінійної характеристики трансформації руслової витрати, розв’язано критеріальне рівняння залишкового розмиву. Розробка призначена

Історія української державності: суспільно-політичний, соціально-економічний, військовий,культурний,мовний та загальноєвропейський контексти

Опис пропозиції:  В основу дослідження  покладено міждисциплінарний підхід до вивчення основних етапів розбудови держави на теренах України, а також сучасна цивілізаційна, історична, соціологічна, культурологічна, філософська, соціально-економічна методологія дослідження; вивчення новітньої вітчизняної та зарубіжної наукової літератури і використання власних наукових розвідок

Монографія «Акустика автомобіля»

Опис пропозиції: У даній монографії детально були розглянуті наступні питання: шкідливий вплив шуму та вібрації на здоров’я людини; коротка теорія акустики; джерела шуму та вібрації автомобіля; шумозахисні споруди; класифікація глушників шуму відпрацьованих газів ДВЗ та розроблений запатентований глушник і його

Монографія «Феномен релігійної девіації: теретичні нариси»

Опис пропозиції: У монографії компетентно і зважено аналізується феномен релігійної девіації (переважно на прикладі християнства): його природа, соціокультурна детермінація, функції; охарактеризовані девіантогенні впливи релігійного середовища; показана специфіка релігійних норм і санкцій та їх зв’язок із релігійно-девіантною поведінкою; виділені основні типи