Category Archives: Методичні вказівки

Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практика перекладу з другої іноземної мови (німецька мова)» (Частина І) для студентів ІV курсу денної форми навчання за спеціальністю 035 «Філологія»

Опис пропозиції: Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практика перекладу з другої іноземної мови (німецька мова)» (Частина І) розроблені з метою закріплення перекладацьких навичок під час самостійної роботи. Методичні рекомендації містять групи вправ у

Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи у віртуальному навчальному середовищі Moodle з дисципліни «Практичний курс англійської мови» (Частина ІІ) для студентів І і ІІ курсів денної форми навчання за спеціальністю 035 «Філологія»

Опис пропозиції: Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практичний курс англійської мови» розроблені з метою забезпечення ефективного навчання аудіювання студентів І та ІІ курсів та організації їх самостійної роботи. Методичні рекомендації містять групи вправ

Методичні рекомендації для підготовки до домашнього читання та самостійної роботи з дисципліни «Практичний курс другої іноземної мови (німецька)» для студентів ІІ курсу денної форми навчання за спеціальністю 035 «Філологія»

Опис пропозиції: Методичні рекомендації для підготовки до домашнього читання та самостійної роботи з дисципліни «Практичний курс другої іноземної мови (німецька)» розроблені з метою забезпечення їх ефективної підготовки до практичних занять з домашнього читання. Методичні рекомендації містять перелік завдань до текстів,

Фізика. Частина 1: методичні вказівки для студентів заочної форми навчання.

Опис пропозиції: у методичних вказівках першої частини наведено 120 типових задач з наступних розділів фізики: механіки, молекулярної фізики і термодинаміки. У кожному розділі наведено теоретичні відомості та приклади розв’язку задач (усього 35 прикладів), які підібрані таким чином, щоб проілюструвати основні