Category Archives: Методичні вказівки

Методичні рекомендації для підготовки до лекційного курсу, семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Теорія міжкультурної комунікації» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія»

Опис пропозиції: Методичні рекомендації для підготовки до лекційного курсу, семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Теорія міжкультурної комунікації» розроблені з метою забезпечення їх ефективної підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи. Методичні рекомендації містять вправи та завдання для

Ландшафтний дизайн. Організація простору та благоустрій територій/Навчальний посібник

Опис пропозиції: Практичний курс передбачає виконання комплексу завдань із ландшафтного дизайну, спря­мо­ваних на розкриття основних методів аналізу ландшафтних ситуацій, принципів формування бла­гоустрою та об­­­ладнання міських паркових та рекреаційних територій різного масштабу. Призначено для студентів  спеціальності 022 “Ди­зайн”. Інноваційні аспекти та

Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Порівняльна лексикологія англійської та української мов» для студентів ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія»

Опис пропозиції: Методичні рекомендації для підготовки до самостійної роботи з дисципліни «Порівняльна лексикологія англійської та української мов» розроблені з метою забезпечення їх ефективного виконання самостійної роботи. Методичні рекомендації містять вправи та завдання для самостійного опрацювання текстів, що мають на меті

Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять і виконання самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова наукового спілкування» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Опис пропозиції: Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять і виконання самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова наукового спілкування» розроблені з метою забезпечення їх ефективної підготовки до практичних занять та виконання самостійної роботи. Методичні рекомендації містять вправи та завдання для