Category Archives: Методичні вказівки

«Програма та методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Господарський процес» для студентів, які навчаються за спеціальністю 081 «Право»

Опис пропозиції: Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Господарський процес» для студентів розроблені з метою забезпечення їх ефективної підготовки до практичних занять та виконання самостійної роботи. Методичні вказівки містять вправи та процесуальні задачі для самостійного опрацювання та подальшого

«Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Господарський процес» (особлива частина) для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 081 «Право»

Опис пропозиції: Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Господарський процес» для студентів розроблений з метою забезпечення їх ефективної підготовки до практичних занять та виконання самостійної роботи. Студентам запропоновано короткий виклад лекційного матеріалу з господарсько-процесуального права, контрольні питання для перевірки знань, рекомендовану

«Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Господарський процес» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 081 «Право»

Опис пропозиції: Методичні вказівки для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Господарський процес» розроблені з метою забезпечення її ефективного написання та захисту. Методичні вказівки містять перелік тем для написання курсової роботи та орієнтований перелік питань, які підлягають висвітленню в кожній

Методичні вказівки до виконання завдань самостійних робіт з дисципліни «Теоретична механіка» (скорочений курс) для студентів денної форми здобуття освіти

Опис пропозиції: Методична розробка рекомендується для студентів технічних вузів денної форми здобуття освіти за скороченим терміном навчання галузі знань 19 «Архітектура та будівництво», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», галузі знань 01 «Освіта» спеціальності 015 «Професійна освіта (транспорт)». Методичні вказівки