Category Archives: Навчально-методичні матеріали

Методичні рекомендації для підготовки до лекційного курсу, семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Теорія міжкультурної комунікації» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія»

Опис пропозиції: Методичні рекомендації для підготовки до лекційного курсу, семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Теорія міжкультурної комунікації» розроблені з метою забезпечення їх ефективної підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи. Методичні рекомендації містять вправи та завдання для

Ландшафтний дизайн. Організація простору та благоустрій територій/Навчальний посібник

Опис пропозиції: Практичний курс передбачає виконання комплексу завдань із ландшафтного дизайну, спря­мо­ваних на розкриття основних методів аналізу ландшафтних ситуацій, принципів формування бла­гоустрою та об­­­ладнання міських паркових та рекреаційних територій різного масштабу. Призначено для студентів  спеціальності 022 “Ди­зайн”. Інноваційні аспекти та

Комплексне проектування / Підручник.

Опис пропозиції: Комплексне проєктування – це логічний підхід до розробки товару, а отже, немає обмежень на його використання при розробленні і створенні послуг. Розроблення і створення концепції послуги і системи її поставки невіддільні одна від одної. Це потужний стимул, щоб

Макетування. Навчальний посібник

Опис пропозиції: Вивчення закономірностей утворення форми, принципи та методи художнього конструювання, які направлені на створення конструкції, технології виготовлення й властивостей основних матеріалів з урахуванням естетичних факторів. Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Пошук та виконання у художньому проєктуванні виробів як єдиної форми