Category Archives: Навчально-методичні матеріали

Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Комунікативні стратегії англійської мови» для студентів ІІ курсу денної форми навчання за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Опис пропозиції: Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Комунікативні стратегії англійської мови» для студентів ІІ курсу денної форми навчання за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» та укладено відповідно до робочої програми дисципліни

Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практикум перекладу інформаційно-аналітичних матеріалів» для студентів ІV курсу за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузь знань 02 «Культура і мистецтво» денної форми навчання

Опис пропозиції: Методичні вказівки призначено для студентів ІV курсу денної форми навчання за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузь знань 02 «Культура і мистецтво» денної форми навчання та укладено відповідно до робочої програми дисципліни «Практикум перекладу інформаційно-аналітичних матеріалів».

Методика дослідження статичного, динамічного, термопружного станів плит, пологих оболонок та циліндричних оболонок з композиційних матеріалів

Опис пропозиції: Створено пакет програм, що дозволяє досліджувати напружено-деформований стан оболонкових систем в широкому діапазоні зміни їх геометричних та  фізичних параметрів. Розроблена методика може бути цікавою при проведенні  досліджень статичного, динамічного, термопружного стану плит, пологих оболонок та циліндричних оболонок  з

Управління ланцюгами постачань швидкопсувних продуктів харчування

Опис пропозиції: Розроблено систему управління постачаннями ШПХ, сутність якої полягає у створенні методичних основ, що ідентифікують складові підсистеми загального технологічного ланцюга постачань на основі визначення процедур інформаційного, нормативно-параметричного і організаційно-реалізаційного характеру щодо формування оптимальних умов виконання замовлень з урахуванням допустимого