Category Archives: Митна справа

Використання інформаційних технологій для розв’язання незбалансованих вантажних перевезень на транспортної мережі

Опис пропозиції: Розроблена методика та алгоритм логістичного підходу до організації незбалансованих вантажних перевезень на транспортних мережах, яка реалізована у вигляді програмно-інструментального комплексу, який об’єднує етап зведення мережевого представлення схеми доставки вантажів до табличного вигляду і етап планування і подальшого здійснення

Використання основних положень правового регулювання митної справи для упорядкування суспільних відносин та нормативного закріплення правил поведінки суб’єктів господарської діяльності

Опис пропозиції: Методологія використання основних положень правового регулювання митної справи для упорядкування суспільних відносин та нормативного закріплення правил поведінки господарських утворень діяльності забезпечує: розв’язання задач тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в ринкових умовах; створення умов для якісного правового обслуговування

Метод визначення еталонного вантажного митного комплексу з урахуванням інтересів суб’єктів ринку транспортних послуг при здійсненні комплексного митно-логістичного обслуговування на об’єктах інфраструктури

Опис пропозиції: Практична цінність роботи полягає у розробці методики оцінки надійності логістичного ланцюга при виконанні митно-логістичного обслуговування на вантажному митному комплексі шляхом обґрунтування техніко-експлуатаційних показників еталонного об’єкту інфраструктури. Виконані впровадження та апробація розробленої імітаційної моделі функціонування вантажного митного комплексу, як ланки

Технологія взаємодії об’єктів митно-логістичної інфраструктури з суб’єктами транспортного ринку шляхом раціональної побудови логістичного ланцюга

Опис пропозиції: Розроблене програмне забезпечення дасть можливість суб’єктам транспортного    ринку отримувати рекомендації стосовно ступеня завантаженості та тарифів об’єктів митно-логістичної інфраструктури і тим самим досягнути оптимізації часу очікування на обслуговування. Пропонується методичне та програмне забезпечення для формування логістичного ланцюга в залежності