Category Archives: Математичні моделі

Оптимізація витрати палива метробусів з гібридною силовою установкою при русі на маршруті

Опис пропозиції: Визначення параметрів метробуса із ГСУ, які забезпечать виконання їздового циклу, за методом від енергоустановки до коліс є дуже складною задачею з великою кількістю невідомих. В роботі пропонується метод визначення показників основних агрегатів гібридного метробуса в залежності від режимів

Методика визначення витрати енергії метробусів з гібридною силовою установкою при русі на маршруті

Опис пропозиції: Для оцінки паливної економічності широко використовують їздові цикли, коли швидкість руху змінюється по певній залежності. В той час, як визначення тягово-швидкісних властивостей відбувається на твердих, чистих, сухих ділянках доріг з гарним зчепленням при повній подачі палива та постійному

Методики та програми просторового розрахунку конструкцій композитної структури з ускладненими фізико-механічними властивостями.

Опис пропозиції: Розроблено методики та програми просторового розрахунку конструкцій композитної структури з ускладненими фізико-механічними властивостями, таких як шаруваті плити та циліндричні оболонки із високим рівнем рiзномодульностi складових матеріалів, анізотропії; пружні, композитні та гнучкі трубопроводи, пружні тонкостінні оболонкові тіла з рухомим

Підвищення конкурентоспроможності України на міжнародному ринку транспортних послуг

Опис пропозиції: Треба використовувати нові види транспорту при перевезеннях, мультимодальність, поліпшувати роботу митних пунктів пропуску і всіх складових інтегрованих транспортних мереж, які можуть включати: – розширення потенціалу вантажних перевезень залізничним транспортом за рахунок виходу на нові ринки та зменшення технічних