Category Archives: Математичні моделі

Методичні вказівки до вивчення та виконання практичних завдань з дисципліни «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» для студентів денної форми навчання

Опис пропозиції: Методична розробка рекомендується для студентів технічних вузів денної форми здобуття освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 124 «Системний аналіз». Методичні вказівки вміщують загальні методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Лінійна алгебра та аналітична геометрія», необхідні теоретичні відомості, що проілюстровані

Методика визначення курсової стійкості універсальної землерийної машини

Опис пропозиції: Розроблена математична модель визначення силового навантаження робочого обладнання універсальної землерийної машини, що базується на врахуванні фізичних особливостей процесу копання ґрунту в режимі віяльно-поступальної подачі роторного робочого органа на забій, дозволяє з достатньою точністю виконувати розрахунки курсової стійкості машини

Рекомендації щодо покращення фінансового забезпечення вітчизняної транспортної галузі

Опис пропозиції: Розроблено практичні рекомендації, щодо визначення та реалізації заходів по покращенню фінансового забезпечення підприємств вітчизняної транспортної галузі, які направлені на створення умов подальшого розвитку підприємств, підвищення їх конкурентоспроможності, покращення умов обслуговування споживачів транспортної продукції. Впровадження розроблених рекомендацій в практичну

Поліпшення пускових якостей транспортних двигунів за низьких температур навколишнього середовища

Опис пропозиції: Теоретичні та експериментальні дослідження впливу підігріву повітря на впуску двигуна в умовах низьких температур навколишнього повітря на паливно-економічні та екологічні показники автомобільних двигунів. Аналіз напрямів поліпшення паливної економічності двигунів внутрішнього згоряння рекуперацією теплової енергії відпрацьованих газів; аналіз пристроїв