Category Archives: Математичні моделі

Методика оцінювання енергоефективності колісних транспортних засобів категорій М2, М3 з тяговим електричним двигуном, вибору тягової акумуляторної батареї на цій основі та порівняння експлуатаційних витрат автобусів та тролейбусів з різними видами силових установок.

Опис пропозиції: Ключовими питаннями у даній методиці є: – показник оцінювання енергоефективності колісних транспортних засобів категорій М2, М3 з тяговим електричним двигуном для використання в рекламних цілях та загального оцінювання технічного стану транспортного засобу під час експлуатування, а також планування

Математичне моделювання процесів безаварійного буріння в сланцевих породах і в шельфових зонах морських акваторій

Опис пропозиції: В даний час активно проводиться пошук горючого газу в сланцевих породах на території України. На деяких вугільних шахтах відведення газу метану вже дозволяє не лише підвищити безпеку підземних робіт, але також і забезпечити горючим газом деякі шахтарські селища

Методичні вказівки до вивчення та виконання практичних завдань з дисципліни «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» для студентів денної форми навчання

Опис пропозиції: Методична розробка рекомендується для студентів технічних вузів денної форми здобуття освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 124 «Системний аналіз». Методичні вказівки вміщують загальні методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Лінійна алгебра та аналітична геометрія», необхідні теоретичні відомості, що проілюстровані

Методика визначення курсової стійкості універсальної землерийної машини

Опис пропозиції: Розроблена математична модель визначення силового навантаження робочого обладнання універсальної землерийної машини, що базується на врахуванні фізичних особливостей процесу копання ґрунту в режимі віяльно-поступальної подачі роторного робочого органа на забій, дозволяє з достатньою точністю виконувати розрахунки курсової стійкості машини